Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Raadsbijeenkomsten / Oproepen Eilandsraadvergaderingen 2023 / Extra openbare Eilandsraadvergadering (BVR) op dinsdag 18-04-2023 om 19.00 uur

Extra openbare Eilandsraadvergadering (BVR) op dinsdag 18-04-2023 om 19.00 uur

Geachte leden,

 

Met verwijzing naar het schrijven d.d. 12 april 2023 van de eilandsraad leden dhr. P.J. Kroon (Fractie UPB) en dhr. H.M. Thielman (Fractie MPB), (Arch.nr. ER-2023000267) en conform artikel 13, lid 1 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de eilandsraad, roep ik u hierbij op ter bijwoning van een extra openbare eilandsraadvergadering (besluitvormende raad) te houden op dinsdag 18 april 2023, om 19.00 uur, in de vergaderzaal van de eilandsraad in het Passangrahan.

 

Orgaan:
Eilandsraad
Locatie:
Vergaderzaal eilandsraad, Plasa Reina Wilhelmina 2, Kralendijk, Bonaire Caribisch Nederland.
Datum:
dinsdag 18 april 2023
Aanvang:
19:00 uur
1.
19:00 - 19:15 uur

Opening/mededelingen

2.
19:15 - 19:30 uur

Vaststellen agenda

3.
19:30 - 19:30 uur

Benoeming en beëdiging nieuwe leden van het bestuurscollege

4.
19:30 - 19:45 uur

Sluiting

Deze oproep zal elektronisch bekend worden gemaakt op het publieke gedeelte van het raadsinformatiesysteem (www.konsehoinsular.com), en voor zover van toepassing, worden onderliggende documenten zoals gebruikelijk ter inzage gelegd bij de griffie.

Hoogachtend,

 

E.E. Rijna

Voorzitter

 


Uitgelicht


Zoeken