Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Raadsbijeenkomsten / Oproepen Eilandsraadvergaderingen 2022 / Oproep vergadering van de vaste commissies B&O op 29-11-2022 om 14.00 uur

Oproep vergadering van de vaste commissies B&O op 29-11-2022 om 14.00 uur

Geachte leden,

 

Hierbij roep ik u op ter bijwoning van een commissievergadering te houden op dinsdag 29 november 2022 om 14.00 uur in de vergaderzaal van de eilandsraad in het Passangrahan.

Orgaan:
Vaste Commissie Bedrijfsvoering en Ondersteuning
Locatie:
Vergaderzaal eilandsraad, Plasa Reina Wilhelmina 2, Kralendijk, Bonaire Caribisch Nederland.
Datum:
dinsdag 29 november 2022
Aanvang:
14:00 uur
1.
14:00 - 14:00 uur

Opening/ mededelingen

2.
14:00 - 14:00 uur

Inspreker

3.
14:00 - 14:00 uur

Vaststelling agenda

4.
14:00 - 14:00 uur

Vaststelling kort verslag en besluitenlijst van 14 oktober 2022 (ER-2022000563)

Stukken

5.
14:00 - 14:00 uur

Toelichting ontwerp eilandsverordening tot wijziging van de evaluatie toeristenbelastingverordening Bonaire 2022 (ER-2022000640);

Stukken

6.
14:00 - 14:00 uur

Toelichting op ontwerp-eilandverordening tot intrekking afvalwaterheffing Bonaire 2021 (ER-2022000660)

Stukken

7.
14:00 - 14:00 uur

Sluiting.

Bij behandeling van agendapunten 5 en 6 wordt het bestuurscollege uitgenodigd

 

Deze oproep zal elektronisch bekend worden gemaakt op het publieke gedeelte van de raadsinformatiessyteem (www.konsehoinsular.com), en voor zover van toepassing, worden onderliggende documenten zoals gebruikelijk ter inzage gelegd bij de griffie.

Hoogachtend,

 

 

E.E.J. Tjin Asjoe

Voorzitter

 

 

 

 

 

 

 

cc. ER-leden


Uitgelicht


Zoeken