Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Raadsbijeenkomsten / Oproepen Eilandsraadvergaderingen 2022 / Oproep vaste commissie T&H vergadering op 13-10-2022 van 14.00 tot 18.00 uur

Oproep vaste commissie T&H vergadering op 13-10-2022 van 14.00 tot 18.00 uur

Geachte leden,

 

Hierbij roep ik u op ter bijwoning van een vergadering van de vaste commissie Toezicht en Handhaving te houden op donderdag 13 oktober 2022 van 14:00 tot 18.00 uur, in de vergaderzaal van de eilandsraad in het Passangrahan. 

Orgaan:
Vaste Commissie Toezicht en Handhaving
Locatie:
Vergaderzaal eilandsraad, Plasa Reina Wilhelmina 2, Kralendijk, Bonaire Caribisch Nederland.
Datum:
donderdag 13 oktober 2022
Aanvang:
14:00 uur
1.
14:00 - 14:00 uur

1. Opening/mededelingen

2.
14:00 - 14:00 uur

2. Insprekers

3.
14:00 - 14:00 uur

3. Vaststelling agenda

4.
14:00 - 14:00 uur

4. Vaststelling kort verslag en besluitenlijst van 30 november 2021 (ER-2021000784)

Stukken

5.
14:00 - 14:00 uur

5. Toelichting op ontwerp begroting 2023 van het OLB

Stukken

6.
14:00 - 14:00 uur

6. Sluiting

Bij behandeling van agendapunten 5 wordt het bestuurscollege uitgenodigd.

 

Ter bevordering van een efficiënte vergadering wordt U verzocht om technische vragen 2 dagen vóór de vergadering in te dienen bij de griffie.

 

Deze oproep zal elektronisch bekend worden gemaakt op het publieke gedeelte van het

raadsinformatiesysteem (www.konsehoinsular.com), en voor zover van toepassing, worden onderliggende documenten zoals gebruikelijk ter inzage gelegd bij de griffie.

 

Hoogachtend,

C.D. Vrolijk

Voorzitter


 


Uitgelicht


Zoeken