Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Raadsbijeenkomsten / Oproepen Eilandsraadvergaderingen 2022 / Oproep vaste commissie R&O vergadering op 14-10-2022 van 14.00 tot 18.00 uur

Oproep vaste commissie R&O vergadering op 14-10-2022 van 14.00 tot 18.00 uur

Geachte leden,

De opgeroepen vergadering van 12 oktober 2022 heeft door gebrek aan quorum geen doorgang kunnen vinden.  Met verwijzing naar artikel 15, lid 2, verordening eilandsraadcommissies Bonaire, wordt u hierbij opgeroepen ter bijwoning van een commissie Ruimte en Ontwikkeling vergadering, te houden op vrijdag 14 oktober 2022 van 14.00 tot 18.00 uur in de vergaderzaal van de eilandsraad in het Passangrahan.

Orgaan:
Vaste Commissie Ruimte en Ontwikkeling
Locatie:
Vergaderzaal eilandsraad, Plasa Reina Wilhelmina 2, Kralendijk, Bonaire Caribisch Nederland.
Datum:
vrijdag 14 oktober 2022
Aanvang:
14:00 uur
1.
14:00 - 14:00 uur

1. Opening/mededelingen

2.
14:00 - 14:00 uur

2. Insprekers

3.
14:00 - 14:00 uur

3. Vaststelling agenda

4.
14:00 - 14:00 uur

4. Vaststelling kort verslag en besluitenlijst van 25 augustus 2022 (ER-2022000435 en 07 september 2022 (ER-2022000443)

Stukken

5.
14:00 - 14:00 uur

5. Toelichting op ontwerp begroting 2023 van het OLB

Stukken

6.
14:00 - 14:00 uur

6. Sluiting

Bij behandeling van agendapunt 5 wordt het bestuurscollege uitgenodigd.

Deze oproep zal elektronisch bekend worden gemaakt op het publieke gedeelte van het

raadsinformatiesysteem (www.konsehoinsular.com), en voor zover van toepassing, worden onderliggende documenten zoals gebruikelijk ter inzage gelegd bij de griffie.

Hoogachtend,

 

N.F. Silberie

Voorzitter


Uitgelicht


Zoeken