Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Raadsbijeenkomsten / Oproepen Eilandsraadvergaderingen 2022 / Oproep vaste commissie B&O vergadering op 14-10-2022 van 09.00 tot 13.00 uur

Oproep vaste commissie B&O vergadering op 14-10-2022 van 09.00 tot 13.00 uur

Geachte leden,

 

De opgeroepen vergadering van 12 oktober 2022 heeft door gebrek aan quorum geen doorgang kunnen vinden.  Met verwijzing naar artikel 15, lid 2, verordening eilandsraadcommissies Bonaire, wordt u hierbij opgeroepen ter bijwoning van een commissievergadering, te houden op vrijdag 14 oktober 2022 van 09.00 tot 13.00 uur in de vergaderzaal van de eilandsraad in het Passangrahan.

Orgaan:
Vaste Commissie Bedrijfsvoering en Ondersteuning
Locatie:
Vergaderzaal eilandsraad, Plasa Reina Wilhelmina 2, Kralendijk, Bonaire Caribisch Nederland.
Datum:
vrijdag 14 oktober 2022
Aanvang:
09:00 uur
1.
09:00 - 09:00 uur

1. Opening/mededelingen

2.
09:00 - 09:00 uur

2. Insprekers

3.
09:00 - 09:00 uur

3. Vaststelling agenda

4.
09:00 - 09:00 uur

4. Vaststelling kort verslag en besluitenlijst van 24 augustus 2022 (ER-2022000420 en 08 september 2022 (ER-2022000439)

Stukken

5.
09:00 - 09:00 uur

5. Toelichting op ontwerp begroting 2023 van het OLB

Stukken

6.
09:00 - 09:00 uur

6. Sluiting

Bij behandeling van agendapunt 5 wordt het bestuurscollege uitgenodigd.

 

Deze oproep zal elektronisch bekend worden gemaakt op het publieke gedeelte van de raadsinformatiessyteem (www.konsehoinsular.com), en voor zover van toepassing, worden onderliggende documenten zoals gebruikelijk ter inzage gelegd bij de griffie.

Hoogachtend,

 

E.E.J. Tjin Asjoe

Voorzitter

 

 

 


Uitgelicht


Zoeken