Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Raadsbijeenkomsten / Oproepen Eilandsraadvergaderingen 2022 / Oproep vaste commissie B&O vergadering op 12-10-2022 van 09.00 tot 13.00 uur

Oproep vaste commissie B&O vergadering op 12-10-2022 van 09.00 tot 13.00 uur

Geachte leden,

Hierbij roep ik u op ter bijwoning van een commissievergadering te houden op woensdag 12 oktober 2022 van 09.00 tot 13.00 uur in de vergaderzaal van de eilandsraad in het Passangrahan.

Orgaan:
Vaste Commissie Bedrijfsvoering en Ondersteuning
Locatie:
Vergaderzaal eilandsraad, Plasa Reina Wilhelmina 2, Kralendijk, Bonaire Caribisch Nederland.
Datum:
woensdag 12 oktober 2022
Aanvang:
09:00 uur
1.
09:00 - 09:00 uur

1. Opening/mededelingen

2.
09:00 - 09:00 uur

2. Insprekers

3.
09:00 - 09:00 uur

3. Vaststelling agenda

4.
09:00 - 09:00 uur

4. Vaststelling kort verslag en besluitenlijst van 24 augustus 2022 (ER-2022000420 en 08 september 2022 (ER-2022000439)

Stukken

5.
09:00 - 09:00 uur

5. Toelichting op ontwerp begroting 2023 van het OLB

Stukken

6.
09:00 - 09:00 uur

6. Sluiting

Bij behandeling van agendapunt 5 wordt het bestuurscollege uitgenodigd.

 

Ter bevordering van een efficiënte vergadering wordt U verzocht om technische vragen 2 dagen vóór de vergadering in te dienen bij de griffie.

 

Deze oproep zal elektronisch bekend worden gemaakt op het publieke gedeelte van de raadsinformatiessyteem (www.konsehoinsular.com), en voor zover van toepassing, worden onderliggende documenten zoals gebruikelijk ter inzage gelegd bij de griffie.

Hoogachtend,

 

E.E.J. Tjin Asjoe

Voorzitter

 


Uitgelicht


Zoeken