Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Raadsbijeenkomsten / Oproepen Eilandsraadvergaderingen 2022 / Oproep openbare eilandsraadvergadering (BVR) op 28-04-2022 om 18.00 uur

Oproep openbare eilandsraadvergadering (BVR) op 28-04-2022 om 18.00 uur

Geachte leden,

Hierbij roep ik u op ter bijwoning van een openbare eilandsraadvergadering (besluitvormende raad) te houden op donderdag 28 april 2022, van 18.00 uur, in de vergaderzaal van de eilandsraad in het Passangrahan.

Orgaan:
Eilandsraad
Locatie:
Vergaderzaal eilandsraad, Plasa Reina Wilhelmina 2, Kralendijk, Bonaire Caribisch Nederland.
Datum:
donderdag 28 april 2022
Aanvang:
18:00 uur
1.
18:00 - 18:15 uur

1. Opening/mededelingen

2.
18:15 - 18:30 uur

2. Vragenuur

3.
18:30 - 18:45 uur

3. Insprekers

4.
18:45 - 18:45 uur

4. Ingekomen stukken (periode 23 februari 2022 tot en met 28 maart 2022)

Stukken

5.
18:45 - 19:00 uur

5. Vaststellen agenda

6.
19:00 - 19:00 uur

6. Beantwoording vragen conform artikel 45, Reglement van Orde

Stukken

7.
19:00 - 19:15 uur

7. Sluiting

Het bestuurscollege wordt uitgenodigd.

Deze oproep zal elektronisch bekend worden gemaakt op het publieke gedeelte van het raadsinformatiesysteem (www.konsehoinsular.com), en voor zover van toepassing, worden onderliggende documenten zoals gebruikelijk ter inzage gelegd bij de griffie.

Hoogachtend,

E.E. Rijna

Voorzitter

 

 


Uitgelicht


Zoeken