Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Raadsbijeenkomsten / Oproepen Eilandsraadvergaderingen 2022 / Oproep openbare eilandsraadvergadering (BVR) op 12-04-2022 om 17.00 uur

Oproep openbare eilandsraadvergadering (BVR) op 12-04-2022 om 17.00 uur

Geachte leden,

 

In de openbare eilandsraadvergadering van 22 maart 2022 is besloten om de datum en tijdstip van de reeds opgeroepen eilandsraadvergadering te wijzigen. Hierbij roep ik u op ter bijwoning van een openbare eilandsraadvergadering (besluitvormende raad) te houden op dinsdag 12 april 2022, van 17.00 uur, in de vergaderzaal van de eilandsraad in het Passangrahan.


Orgaan:
Eilandsraad
Locatie:
Vergaderzaal eilandsraad, Plasa Reina Wilhelmina 2, Kralendijk, Bonaire Caribisch Nederland.
Datum:
dinsdag 12 april 2022
Aanvang:
17:00 uur
1.
17:00 - 17:15 uur

1. Opening/mededelingen

2.
17:15 - 17:30 uur

2. Vragenuur

3.
17:30 - 17:45 uur

3. Insprekers

4.
17:45 - 17:45 uur

4. Ingekomen stukken (periode 26 januari 2022 tot en met 22 februari 2022)

Stukken

5.
17:45 - 18:00 uur

5. Vaststellen agenda

6.
18:00 - 18:00 uur

6. Vaststelling derde uitvoeringsrapportage 2021 van het OLB

Stukken

7.
18:00 - 18:00 uur

7. Vaststelling Havenreglement Bonaire 2022;

Stukken

8.
18:00 - 18:00 uur

8. Vaststelling Eilandsverordening tot wijziging van de Toeristenbelastingverordening Bonaire;

Stukken

9.
18:00 - 18:15 uur

9. Sluiting

Het bestuurscollege wordt uitgenodigd.

 

Deze oproep zal elektronisch bekend worden gemaakt op het publieke gedeelte van het raadsinformatiesysteem (www.konsehoinsular.com), en voor zover van toepassing, worden onderliggende documenten zoals gebruikelijk ter inzage gelegd bij de griffie.

 

Hoogachtend,

 

 

E.E. Rijna

VoorzitterUitgelicht


Zoeken