Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Raadsbijeenkomsten / Oproepen Eilandsraadvergaderingen 2022 / Oproep openbare eilandsraad vergadering (MVR) op 11-10- 2022 om 17.00 uur

Oproep openbare eilandsraad vergadering (MVR) op 11-10- 2022 om 17.00 uur

Geachte leden,

 

Hierbij roep ik  u op ter bijwoning van een openbare eilandsraadvergadering (meningsvormende raad) te houden op dinsdag 11 oktober 2022, om 17.00 uur, in de vergaderzaal van de eilandsraad in het Passangrahan.

 

Orgaan:
Eilandsraad
Locatie:
Vergaderzaal eilandsraad, Plasa Reina Wilhelmina 2, Kralendijk, Bonaire Caribisch Nederland.
Datum:
dinsdag 11 oktober 2022
Aanvang:
17:00 uur
1.
17:00 - 17:15 uur

1. Opening/mededelingen

2.
17:15 - 17:30 uur

2. Vragenuur

3.
17:30 - 17:45 uur

3. Insprekers

4.
17:45 - 18:00 uur

4. Vaststellen agenda

5.
18:00 - 18:00 uur

5. Behandeling derde begrotingswijziging 2022 van het OLB

Stukken

6.
18:00 - 18:00 uur

6. Behandeling tweede uitvoeringsrapportage 2022 van het OLB

Stukken

7.
18:00 - 18:00 uur

7. Behandeling vierde begrotingswijziging 2022 van het OLB

Stukken

8.
18:00 - 18:00 uur

8. Behandeling Nota Grondbeleid 2022-2025

Stukken

9.
18:00 - 18:15 uur

9. Sluiting

Het bestuurscollege wordt uitgenodigd.

 

Deze oproep zal elektronisch bekend worden gemaakt op het publieke gedeelte van het raadsinformatiesysteem (www.konsehoinsular.com), en voor zover van toepassing, worden onderliggende documenten zoals gebruikelijk ter inzage gelegd bij de griffie.

Hoogachtend,

 

E. E. Rijna

Voorzitter 


Uitgelicht


Zoeken