Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Raadsbijeenkomsten / Oproepen Eilandsraadvergaderingen 2022 / Oproep extra openbare ER-vergadering (MVR) op 22-03- 2022 om 17.00 uur.

Oproep extra openbare ER-vergadering (MVR) op 22-03- 2022 om 17.00 uur.

Geachte leden,

 

Met verwijzing naar het schrijven d.d. 15 maart 2022 van de eilandsraad leden dhr. E. Tjin Asjoe (Fractie MPB) en mw. E. Bernabela (Fractie UPB), (Arch.nr. ER-2022000129) en conform artikel 13, lid 1 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de eilandsraad, roep ik u hierbij op ter bijwoning van een extra openbare eilandsraadvergadering (meningsvormende raad) te houden op dinsdag 22 maart 2022, om 17.00 uur, in de vergaderzaal van de eilandsraad in het Passangrahan


 

Orgaan:
Eilandsraad
Locatie:
Vergaderzaal eilandsraad, Plasa Reina Wilhelmina 2, Kralendijk, Bonaire Caribisch Nederland.
Datum:
dinsdag 22 maart 2022
Aanvang:
17:00 uur
1.
17:00 - 17:15 uur

1. Opening/mededelingen

2.
17:15 - 17:15 uur

2. Vragenuur

3.
17:15 - 17:30 uur

3. Insprekers

4.
17:30 - 17:45 uur

4. Vaststellen agenda

5.
17:45 - 17:45 uur

5. Behandeling Eilandsverordening Toeristenbelasting Bonaire

Stukken

6.
17:45 - 18:00 uur

6. Beantwoording vragen conform artikel 45, Reglement van Orde

Stukken

7.
18:00 - 18:00 uur

7. Sluiting.

Bij behandeling van agendapunten 5 en 6 wordt het bestuurscollege uitgenodigd.

 

Deze oproep zal elektronisch bekend worden gemaakt op het publieke gedeelte van het raadsinformatiesysteem (www.konsehoinsular.com), en voor zover van toepassing, worden onderliggende documenten zoals gebruikelijk ter inzage gelegd bij de griffie.

 

Hoogachtend,

 

R.A. Oleana

Voorzitter

 

 

 

cc: RV, FZ, afd. Com., dhr. J. Rosales (Politie), T&H, dhr. J. Piloto


Uitgelicht


Zoeken