Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Raadsbijeenkomsten / Oproepen Eilandsraadvergaderingen 2022 / Oproep Vaste Commissie S&Z vergadering op 10-02-2022 om 16.00 uur

Oproep Vaste Commissie S&Z vergadering op 10-02-2022 om 16.00 uur

Geachte leden,

U heeft een uitnodiging ontvangen van voor het bijwoning van een commissievergadering van Samenleving en Zorg te houden op donderdag 10 februari 2022 om 16:00 uur, in de vergaderzaal van de eilandsraad in het Passangrahan.

Helaas ben ik genoodzaakt om deze vergadering uit te stellen. De reden hiervoor is dat er vanmorgen bij het Passangrahan gebouw geconstateerd is dat rioolwater omhoog is gekomen op de begane grond waardoor er water- en stankoverlast is.

Dientengevolge zal deze vergadering tot nader orde worden uitgesteld.


Hoogachtend,


E. J. Bernabela
Voorzittercc: ER-leden, BC

Geachte leden,

Hierbij roep ik u op ter bijwoning van een commissievergaderingte houden op donderdag 10 februari  2022 om 16:00 uur, in de vergaderzaal van de eilandsraad in het Passangrahan.

Orgaan:
Vaste Commissie Samenleving en Zorg
Locatie:
Vergaderzaal eilandsraad, Plasa Reina Wilhelmina 2, Kralendijk, Bonaire Caribisch Nederland.
Datum:
donderdag 10 februari 2022
Aanvang:
16:00 uur
1.
16:00 - 16:00 uur

1. Opening/ mededelingen

Stukken

2.
16:00 - 16:00 uur

2. Insprekers

3.
16:00 - 16:00 uur

3. Ingekomen stukken

Stukken

4.
16:00 - 16:00 uur

4. Vaststelling agenda

5.
16:00 - 16:00 uur

5. Vaststelling kort verslag en besluitenlijst van 09 december 2021 (ER2021000835)

Stukken

6.
16:00 - 16:00 uur

6. Toelichting op integraal jeugdbeleid 2021-2025 (ER2021000061)

Stukken

7.
16:00 - 16:00 uur

7. Sluiting

Bij behandeling van agendapunt 6 wordt het bestuurscollege uitgenodigd.

 

Deze oproep zal elektronisch bekend worden gemaakt op het publieke gedeelte van het

raadsinformatiesysteem (www.konsehoinsular.com), en voor zover van toepassing, worden onderliggende documenten zoals gebruikelijk ter inzage gelegd bij de griffie.

 

In verband met Covid-19 maatregelen is het tijdelijk niet mogelijk om publiek te ontvangen in de vergaderzaal van Passangrahan.

 

Hoogachtend,

E. J. Bernabela

Voorzitter

 

 

Bijlage:1

cc: ER-leden


Uitgelicht


Zoeken