Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Raadsbijeenkomsten / Oproepen Eilandsraadvergaderingen 2022 / Oproep Vaste Commissie R&O vergadering op 25-08-2022 om 16.00 uur

Oproep Vaste Commissie R&O vergadering op 25-08-2022 om 16.00 uur

Geachte leden,

Hierbij roep ik u op ter bijwoning van een commissievergaderingte houden op donderdag 25 augustus 2022 om 16:00 uur, in de vergaderzaal van de eilandsraad in het Passangrahan.

Orgaan:
Vaste Commissie Ruimte en Ontwikkeling
Locatie:
Vergaderzaal eilandsraad, Plasa Reina Wilhelmina 2, Kralendijk, Bonaire Caribisch Nederland.
Datum:
donderdag 25 augustus 2022
Aanvang:
16:00 uur
1.
16:00 - 16:00 uur

1. Opening/ mededelingen

2.
16:00 - 16:00 uur

2. Insprekers

3.
16:00 - 16:00 uur

3. Ingekomen stukken (zie bijlage)

Stukken

4.
16:00 - 16:00 uur

4. Vaststellen agenda

5.
16:00 - 16:00 uur

5. Vaststelling kort verslag en besluitenlijst van 21 april 2022 (ER-2022000326)

Stukken

6.
16:00 - 16:00 uur

6. Wederhoor bestuurscollege betreft het beroep tegen hindervergunning voor de inrichting van WEB NV (ER-2021000800)

Stukken

7.
16:00 - 16:00 uur

7. Toelichting op Natuurplan 2020-2024 (ER-2022000125)

Stukken

8.
16:00 - 16:00 uur

8. Toelichting op eilandsverordening Personenvervoer Bonaire (ER-2022000267)

Stukken

9.
16:00 - 16:00 uur

9. Sluiting

Bij behandeling van agendapunten 6 t/m 8 wordt het bestuurscollege uitgenodigd.

 

Deze oproep zal elektronisch bekend worden gemaakt op het publieke gedeelte van het raadsinformatiesysteem (www.konsehoinsular.com), en voor zover van toepassing, worden onderliggende documenten zoals gebruikelijk ter inzage gelegd bij de griffie.

 

Hoogachtend,

N.F. Silberie

Voorzitter

 

 

cc: ER-leden


Uitgelicht


Zoeken