Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Raadsbijeenkomsten / Oproepen Eilandsraadvergaderingen 2022 / Oproep Vaste Commissie R&O vergadering op 07-09-2022 om 16.00 uur

Oproep Vaste Commissie R&O vergadering op 07-09-2022 om 16.00 uur

Geachte leden,

Hierbij roep ik u op ter bijwoning van een commissievergadering te houden op woensdag 07 september 2022 om 16:00 uur, in de vergaderzaal van de eilandsraad in het Passangrahan. 

Orgaan:
Vaste Commissie Ruimte en Ontwikkeling
Locatie:
Vergaderzaal eilandsraad, Plasa Reina Wilhelmina 2, Kralendijk, Bonaire Caribisch Nederland.
Datum:
woensdag 07 september 2022
Aanvang:
16:00 uur
1.
16:00 - 16:00 uur

1. Opening/ mededelingen

2.
16:00 - 16:00 uur

2. Insprekers

3.
16:00 - 16:00 uur

3. Vaststelling agenda

4.
16:00 - 16:00 uur

4. Toelichting op eilandsverordening Personenvervoer Bonaire (ER-2022000267)

Stukken

5.
16:00 - 16:00 uur

5. Toelichting op tweede ontwerp nota grondbeleid 2022-2025 (ER-2022000329)

Stukken

6.
16:00 - 16:00 uur

6. Sluiting

Bij behandeling van agendapunt 4 wordt het bestuurscollege uitgenodigd. Bij agendapunt 5 wordt de heer Raymond Begina uitgenodigd.

 

Deze oproep zal elektronisch bekend worden gemaakt op het publieke gedeelte van het

raadsinformatiesysteem (www.konsehoinsular.com), en voor zover van toepassing, worden onderliggende documenten zoals gebruikelijk ter inzage gelegd bij de griffie.

 

Hoogachtend,

 

N.F. Silberie

Voorzitter

 

 

cc: ER-leden


Uitgelicht


Zoeken