Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Raadsbijeenkomsten / Oproepen Eilandsraadvergaderingen 2022 / Oproep Vaste Commissie I&K vergadering op 30-03-2022 om 16.00 uur

Oproep Vaste Commissie I&K vergadering op 30-03-2022 om 16.00 uur

Geachte leden,

De opgeroepen vergadering van 25 november 2021 heeft door gebrek aan quorum geen doorgang kunnen vinden. Met verwijzing naar artikel 15 lid 2, Verordening eilandsraadcommissies Bonaire, het schrijven van het bestuurscollege d.d. 01 december 2021 (ER-2021005948) en rekening houdend met het bezoek van BZK in april 2022, wordt u hierbij opgeroepen ter bijwoning van een vergadering van de vaste  commissie Intereilandelijk & Koninkrijksrelaties te houden op woensdag 30 maart 2022 om 16:00 uur, in de vergaderzaal van de eilandsraad in het Passangrahan. Deze vergadering zal doorgang vinden met of zonder quorum.

 

Orgaan:
Interneilandelijke- en Koninkrijksrelaties
Locatie:
Vergaderzaal eilandsraad, Plasa Reina Wilhelmina 2, Kralendijk, Bonaire Caribisch Nederland.
Datum:
woensdag 30 maart 2022
Aanvang:
16:00 uur
1.
16:00 - 16:00 uur

1. Opening/mededelingen

2.
16:00 - 16:00 uur

2. Insprekers

3.
16:00 - 16:00 uur

3. Vaststelling agenda

4.
16:00 - 16:00 uur

4. Vaststelling kort verslag en besluitenlijst van 29 oktober 2021 (ER-2021000685)

Stukken

5.
16:00 - 16:00 uur

5. Personenvervoer tussen Europees en Caribisch deel van Nederland

6.
16:00 - 16:00 uur

6. Inbedding Rijks- en Constitutionele Aangelegenheden in organisatie OLB

Stukken

7.
16:00 - 16:00 uur

7. Meerjarenbegroting betreft Intereilandelijk- en Koninkrijksrelatie aangelegenheden

8.
16:00 - 16:00 uur

8. Stand van zaken herziening van de WolBES n.a.v. de voorlichting van de Raad van State

Stukken

9.
16:00 - 16:00 uur

9. Stand van zaken wet bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur

Stukken

10.
16:00 - 16:00 uur

10. Sluiting

Bij behandeling van agendapunten 5 t/m 9 wordt het bestuurscollege uitgenodigd.

Bij behandeling van agendapunt 8 zal de heer Da Costa Gomez een presentatie geven over het verhogen van het aantal raadsleden.

 

Deze oproep zal elektronisch bekend worden gemaakt op het publieke gedeelte van het

raadsinformatiesysteem (www.konsehoinsular.com), en voor zover van toepassing, worden onderliggende documenten zoals gebruikelijk ter inzage gelegd bij de griffie.

 

Hoogachtend,

 

C.C.A. Abraham

Voorzitter

 cc: ER-leden


Uitgelicht


Zoeken