Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Raadsbijeenkomsten / Oproepen Eilandsraadvergaderingen 2022 / Oproep Vaste Commissie I&K vergadering op 15-06-2022 om 16.00 uur

Oproep Vaste Commissie I&K vergadering op 15-06-2022 om 16.00 uur

Geachte leden,

Hierbij roep ik u op ter bijwoning van een vergadering van de vaste  commissie

Intereilandelijke- & Koninkrijksrelaties te houden op  woensdag 15 juni 2022 om 16:00 uur, in de vergaderzaal van de eilandsraad in het Passangrahan. 


Orgaan:
Interneilandelijke- en Koninkrijksrelaties
Locatie:
Vergaderzaal eilandsraad, Plasa Reina Wilhelmina 2, Kralendijk, Bonaire Caribisch Nederland.
Datum:
woensdag 15 juni 2022
Aanvang:
16:00 uur
1.
16:00 - 16:00 uur

1. Opening/mededelingen

2.
16:00 - 16:00 uur

2. Insprekers

3.
16:00 - 16:00 uur

3. Vaststelling agenda

4.
16:00 - 16:00 uur

4. Vaststelling kort verslag en besluitenlijst van 29 oktober 2021 (ER-2021000685) en 30 maart 2022 (ER-2022000175)

Stukken

5.
16:00 - 16:00 uur

5. Wijziging staatkundig structuur c.q. WolBES/ FinBES

Stukken

6.
16:00 - 16:00 uur

6. Sluiting

Bij behandeling van agendapunten 5 wordt het bestuurscollege uitgenodigd.

 

Deze oproep zal elektronisch bekend worden gemaakt op het publieke gedeelte van het

raadsinformatiesysteem (www.konsehoinsular.com), en voor zover van toepassing, worden onderliggende documenten zoals gebruikelijk ter inzage gelegd bij de griffie.

 

Hoogachtend,

 

C.C.A. Abraham

Voorzitter

 

 

 

Cc: ER-ledenUitgelicht


Zoeken