Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Raadsbijeenkomsten / Oproepen Eilandsraadvergaderingen 2022 / Oproep Openbare eilandsraadvergadering (BVR) op 14-11-2022 om 17.00 uur

Oproep Openbare eilandsraadvergadering (BVR) op 14-11-2022 om 17.00 uur

Geachte leden,

 

Hierbij roep ik u op ter bijwoning van een openbare eilandsraadvergadering (besluitvormende raad) te houden op maandag 14 november 2022, om 17.00 uur, in de vergaderzaal van de eilandsraad in het Passangrahan.

 

Orgaan:
Eilandsraad
Locatie:
Vergaderzaal eilandsraad, Plasa Reina Wilhelmina 2, Kralendijk, Bonaire Caribisch Nederland.
Datum:
maandag 14 november 2022
Aanvang:
17:00 uur
1.
17:00 - 17:15 uur

Opening/mededelingen

2.
17:15 - 17:30 uur

Vragenuur

Stukken

3.
17:30 - 17:45 uur

Insprekers

4.
17:45 - 17:45 uur

Ingekomen stukken (periode 16 augustus t/m 24 oktober 2022);

Stukken

5.
17:45 - 18:00 uur

Vaststellen agenda

6.
18:00 - 18:00 uur

Vaststelling ontwerpbegroting 2023 van het OLB

Stukken

7.
18:00 - 18:15 uur

Sluiting

Het bestuurscollege wordt uitgenodigd.

 

Deze oproep zal elektronisch bekend worden gemaakt op het publieke gedeelte van het raadsinformatiesysteem (www.konsehoinsular.com), en voor zover van toepassing, worden onderliggende documenten zoals gebruikelijk ter inzage gelegd bij de griffie.

Hoogachtend,

 

E. Rijna

Voorzitter

 


Uitgelicht


Zoeken