Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Raadsbijeenkomsten / Oproepen Eilandsraadvergaderingen 2021 / Oproep vaste commissie I&K vergadering op 25-11-2021 om 16.00 uur

Oproep vaste commissie I&K vergadering op 25-11-2021 om 16.00 uur

 

Geachte leden,

Hierbij roep ik u op ter bijwoning van een vergadering van de vaste  commissie

Intereilandelijk & Koninkrijksrelaties te houden op donderdag 25 november 2021 om 16:00 uur, in de vergaderzaal van de eilandsraad in het Passangrahan.


Orgaan:
Interneilandelijke- en Koninkrijksrelaties
Locatie:
Vergaderzaal eilandsraad, Plasa Reina Wilhelmina 2, Kralendijk, Bonaire Caribisch Nederland.
Datum:
donderdag 25 november 2021
Aanvang:
16:00 uur
1.
16:00 - 16:00 uur

Opening/ mededelingen.

2.
16:00 - 16:00 uur

Insprekers

3.
16:00 - 16:00 uur

Vaststelling agenda

4.
16:00 - 16:00 uur

Vaststelling kort verslag en besluitenlijst van 27 mei 2021 (ER-2021000560);

Stukken

5.
16:00 - 16:00 uur

Personenvervoer tussen Europees en Caribisch deel van Nederland.

6.
16:00 - 16:00 uur

Inbedding Rijks- en Constitutionele Aangelegenheden in organisatie OLB.

7.
16:00 - 16:00 uur

Meerjarenbegroting betreft Intereilandelijk- en Koninkrijksrelatie aangelegenheden

8.
16:00 - 16:00 uur

Stand van zaken herziening van de WolBES n.a.v. de voorlichting van de Raad van State

Stukken

9.
16:00 - 16:00 uur

Stand van zaken wet bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur

Stukken

10.
16:00 - 16:00 uur

Sluiting.

Bij behandeling van agendapunten 5 t/m 9 wordt het bestuurscollege uitgenodigd.

 

Deze oproep zal elektronisch bekend worden gemaakt op het publieke gedeelte van het

raadsinformatiesysteem (www.konsehoinsular.com), en voor zover van toepassing, worden onderliggende documenten zoals gebruikelijk ter inzage gelegd bij de griffie.

 

In verband met Covid-19 maatregelen is het tijdelijk niet mogelijk om publiek te ontvangen in de vergaderzaal van Passangrahan.

 

Hoogachtend,

 

C.C. A. Abraham

Voorzitter

 

cc: ER-ledenUitgelicht


Zoeken