Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Raadsbijeenkomsten / Oproepen Eilandsraadvergaderingen 2021 / Oproep openbare eilandsraadvergadering (BVR) d.d. 15-11-2021 om 18.00 uur

Oproep openbare eilandsraadvergadering (BVR) d.d. 15-11-2021 om 18.00 uur

Geachte leden,

 

Hierbij roep ik u op ter bijwoning van een openbare eilandsraadvergadering (besluitvormende raad) te houden op maandag 15 november 2021, om 18.00 uur, in de vergaderzaal van de eilandsraad in het Passangrahan.

Orgaan:
Eilandsraad
Locatie:
Vergaderzaal eilandsraad, Plasa Reina Wilhelmina 2, Kralendijk, Bonaire Caribisch Nederland.
Datum:
maandag 15 november 2021
Aanvang:
18:00 uur
1.

Opening/mededelingen

2.

Vragenuur

3.

Insprekers

4.

Vaststellen agenda

5.

Vaststelling ontwerpbegroting 2022 van het OLB

Stukken

6.

Sluiting

Bij behandeling van agendapunt 5 wordt het bestuurscollege uitgenodigd.

Deze oproep zal elektronisch bekend worden gemaakt op het publieke gedeelte van het raadsinformatiesysteem (www.konsehoinsular.com), en voor zover van toepassing,  worden onderliggende documenten zoals gebruikelijk ter inzage gelegd bij de griffie.

In verband met Covid-19 maatregelen is het tijdelijk niet mogelijk om publiek te ontvangen in de vergaderzaal van Passangrahan.

Hoogachtend,

E. E. Rijna

Voorzitter


Uitgelicht


Zoeken