Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Raadsbijeenkomsten / Oproepen Eilandsraadvergaderingen 2021 / Oproep gezamenlijke vergadering van de vaste commissie B&O, S&Z, R&O en T&H op 16-09-2021 om 17.00 uur

Oproep gezamenlijke vergadering van de vaste commissie B&O, S&Z, R&O en T&H op 16-09-2021 om 17.00 uur

Geachte leden,

Hierbij roep ik u op ter bijwoning van een gezamenlijke commissievergadering van de commissies Bedrijfsvoering en Ondersteuning, Ruimte en Ontwikkeling, Samenleving en Zorg en Toezicht en Handhaving te houden op donderdag 16 september 2021 om 17:00 uur, in de vergaderzaal van de eilandsraad in het Passangrahan. De agenda is als volgt:

 

Orgaan:
Vaste Commissie Bedrijfsvoering en Ondersteuning
Locatie:
Vergaderzaal eilandsraad, Plasa Reina Wilhelmina 2, Kralendijk, Bonaire Caribisch Nederland.
Datum:
donderdag 16 september 2021
Aanvang:
17:00 uur
1.
17:00 - 17:00 uur

Opening/ mededelingen

2.
17:00 - 17:00 uur

Insprekers

3.
17:00 - 17:00 uur

Vaststelling agenda

4.
17:00 - 17:00 uur

Toelichting op de eerste tussentijdse rapportage over de periode januari t/m juni 2021(2de UR) (ER-2021000507)

Stukken

5.
17:00 - 17:00 uur

Toelichting op de tweede wijziging van de begroting van het OLB voor het dienstjaar 2021 (ER-2021000507)

Stukken

6.
17:00 - 17:00 uur

Sluiting

Bij behandeling van agendapunten 4 en 5 wordt het bestuurscollege met medenemen van haar adviseurs  uitgenodigd.

 

Deze oproep zal elektronisch bekend warden gemaakt op het publieke gedeelte van het

raadsinformatiesysteem (RIS), en voor zover van toepassing, worden onderliggende

documenten zoals gebruikelijk ter inzage gelegd bij de griffie.

 

Hoogachtend,

 

E. Tjin Asjoe

namens de voorzitters van de vaste commissies B&O, S&Z, R&O, T&H.


Uitgelicht


Zoeken