Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Raadsbijeenkomsten / Oproepen Eilandsraadvergaderingen 2021 / Oproep gezamenlijke vaste commissies B&O, R&O, S&Z en T&H vergadering op woensdag 02-06-2021 om 14.00 uur

Oproep gezamenlijke vaste commissies B&O, R&O, S&Z en T&H vergadering op woensdag 02-06-2021 om 14.00 uur

Geachte leden,

Hierbij roep ik u op ter bijwoning van een gezamenlijke commissievergadering van de commissies Bedrijfsvoering en Ondersteuning, Ruimte en Ontwikkeling, Samenleving en Zorg en Toezicht en Handhaving te houden op woensdag 02 juni 2021 om 14:00 uur, in de vergaderzaal van de eilandsraad in het Passangrahan. 

Orgaan:
Eilandsraad
Locatie:
Vergaderzaal eilandsraad, Plasa Reina Wilhelmina 2, Kralendijk, Bonaire Caribisch Nederland.
Datum:
woensdag 02 juni 2021
Aanvang:
14:00 uur
1.
14:00 - 14:15 uur

Opening/mededelingen

2.
14:15 - 14:30 uur

Insprekers

3.
14:30 - 14:45 uur

Vaststellen agenda

4.
14:45 - 14:45 uur

Vaststelling kort verslag en besluitenlijst van 22 april 2021 (ER-2021000267)

Stukken

5.
14:45 - 14:45 uur

Toelichting op de jaarrekening 2020 van het OLB (ER-2021000318)

Stukken

6.
14:45 - 15:00 uur

Sluiting

Bij behandeling van agendapunt 5 wordt het bestuurscollege met medenemen van haar adviseurs en SOAB uitgenodigd.

 

Deze oproep zal elektronisch bekend warden gemaakt op het publieke gedeelte van het raadsinformatiesysteem (RIS), en voor zover van toepassing, worden onderliggende

documenten zoals gebruikelijk ter inzage gelegd bij de griffie.

 

Hoogachtend,

 

E. Tjin Asjoe

namens de voorzitters van de vaste commissies B&O, S&Z, R&O, T&H.

 

 

 

 

 

 

Cc: ER leden


Uitgelicht


Zoeken