Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Raadsbijeenkomsten / Oproepen Eilandsraadvergaderingen 2021 / Oproep extra openbare eilandsraadvergadering (BVR) op 24-02-2021 om 19.00 uur

Oproep extra openbare eilandsraadvergadering (BVR) op 24-02-2021 om 19.00 uur

Geachte leden,

 

Met verwijzing naar het schrijven d.d. 22 februari 2021 van de fractieleiders mw. D. Coffie (Frakshon Coffie), de heer E. Tjin Asjoe (Fractie MPB), mw. E. Bernabela (Fractie UPB) en de heer C. Abraham (Fractie Demokrat) (archnr. ER-2021000132) en conform artikel 13, lid 2 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de eilandsraad, roep ik u hierbij op ter bijwoning van een extra openbare eilandsraadvergadering (besluitvormende raad) te houden op woensdag 24 februari 2021, om 19.00 uur, in de vergaderzaal van de eilandsraad in het Passangrahan.

Orgaan:
Eilandsraad
Locatie:
Vergaderzaal eilandsraad, Plasa Reina Wilhelmina 2, Kralendijk, Bonaire Caribisch Nederland.
Datum:
woensdag 24 februari 2021
Aanvang:
19:00 uur
1.
19:00 - 19:15 uur

Opening/mededelingen

2.
19:15 - 19:30 uur

Vragenuur

Stukken

3.
19:30 - 19:45 uur

Insprekers

4.
19:45 - 20:00 uur

Vaststellen agenda

5.
20:00 - 20:00 uur

De BOPEC-situatie en de te nemen maatregelen

Stukken

6.
20:00 - 20:15 uur

Sluiting

Bij agendapunt 5 wordt het bestuurscollege uitgenodigd.

 

Deze oproep zal elektronisch bekend worden gemaakt op het publieke gedeelte van het raadsinformatiesysteem (www.konsehoinsular.com), en voor zover van toepassing, worden onderliggende documenten zoals gebruikelijk ter inzage gelegd bij de griffie.

 

Hoogachtend,

 

 

E.E. Rijna

Voorzitter

 

cc: RV, FZ, afd. Com., dhr. J. Rosales (Politie), T&H, dhr. J. Piloto


Uitgelicht


Zoeken