Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Raadsbijeenkomsten / Oproepen Eilandsraadvergaderingen 2021 / Oproep commissie werkgever en huishoudelijke aangelegenheden op dinsdag 06 april 2021 om 17.00 uur

Oproep commissie werkgever en huishoudelijke aangelegenheden op dinsdag 06 april 2021 om 17.00 uur

Geachte leden,

 

Hierbij roep ik u op ter bijwoning van een werkgever/ huishoudelijke aangelegenheden commissievergadering te houden op dinsdag 06 april 2021 om 17.00 uur, in de vergaderzaal van de eilandsraad in het Passangrahan.

Orgaan:
Eilandsraad
Locatie:
Vergaderzaal eilandsraad, Plasa Reina Wilhelmina 2, Kralendijk, Bonaire Caribisch Nederland.
Datum:
dinsdag 06 april 2021
Aanvang:
17:00 uur
1.
17:00 - 17:15 uur

Opening/mededelingen

2.
17:15 - 17:30 uur

Vaststellen agenda

3.
17:30 - 17:30 uur

Behandeling Concept Verordening Tijdelijke aanvulling op het Reglement van Orde voor de eilandsraad van Bonaire in verband met digitale beraadslaging en besluitvorming (ER-2021000182)

Stukken

4.
17:30 - 17:45 uur

Sluiting

Hoogachtend,

 

D. Coffie

Voorzitter

 

 

 

cc: ERleden


Uitgelicht


Zoeken