Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Raadsbijeenkomsten / Oproepen Eilandsraadvergaderingen 2021 / Oproep buitengewone commissie COVID-19 vergadering op 29-01-2021 om 16.15 uur

Oproep buitengewone commissie COVID-19 vergadering op 29-01-2021 om 16.15 uur

Geachte leden,

Met verwijzing naar het schrijven d.d. 26 januari 2021 (archnr. ER-2021000053)van de Gezaghebber dhr. E. Rijna roep ik u op ter bijwoning van een vergadering van de buitengewone commissie COVID-19 te houden op vrijdag 29 januari 2021 om 16:15 uur, in de vergaderzaal van de eilandsraad in het Passangrahan.

Orgaan:
Eilandsraad
Locatie:
Vergaderzaal eilandsraad, Plasa Reina Wilhelmina 2, Kralendijk, Bonaire Caribisch Nederland.
Datum:
vrijdag 29 januari 2021
Aanvang:
16:15 uur
1.
16:15 - 16:30 uur

Opening/mededelingen

2.
16:30 - 16:45 uur

Insprekers

3.
16:45 - 17:00 uur

Vaststellen agenda

4.
17:00 - 17:00 uur

Beleid omtrent Covid-19 w.o. vaccinatie

Stukken

5.
17:00 - 17:15 uur

Sluiting

Bij behandeling van agendapunt 4 zal de gezaghebber en een delegatie van RIVM aanwezig zijn.

 

Hoogachtend,

 

C.A. Abraham

Voorzitter

 

 

 

 

cc: ER-leden, FZ, J. Piloto.


Uitgelicht


Zoeken