Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Raadsbijeenkomsten / Oproepen Eilandsraadvergaderingen 2021 / Oproep buitengewone commissie COVID-19 op dinsdag 01-06-2021 om 16:00 uur

Oproep buitengewone commissie COVID-19 op dinsdag 01-06-2021 om 16:00 uur

Geachte leden,

Hierbij roep ik u op ter bijwoning van een vergadering van de buitengewone commissie COVID-19 te houden op dinsdag 01 juni 2021 om 16:00 uur, in de vergaderzaal van de eilandsraad in het Passangrahan.

Orgaan:
Eilandsraad
Locatie:
Vergaderzaal eilandsraad, Plasa Reina Wilhelmina 2, Kralendijk, Bonaire Caribisch Nederland.
Datum:
dinsdag 01 juni 2021
Aanvang:
16:00 uur
1.
16:00 - 16:15 uur

Opening/mededelingen

2.
16:15 - 16:30 uur

Insprekers

3.
16:30 - 16:45 uur

Vaststellen agenda

4.
16:45 - 16:45 uur

Vaststelling kort verslag en besluitenlijst van 31 maart 2021 (ER-2021000205)

Stukken

5.
16:45 - 16:45 uur

Huidige maatregelen en voortgang beleid omtrent Covid-19

6.
16:45 - 17:00 uur

Sluiting

Bij behandeling van agendapunt 5 wordt het bestuurscollege uitgenodigd.

 

Deze oproep zal elektronisch bekend worden gemaakt op het publieke gedeelte van het raadsinformatiesysteem (www.konsehoinsular.com), en voor zover van toepassing, worden onderliggende documenten zoals gebruikelijk ter inzage gelegd bij de griffie.

 

 

Hoogachtend,

 

C.C.A. Abraham

Voorzitter

 

 

 

cc: ER-leden


Uitgelicht


Zoeken