Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Raadsbijeenkomsten / Oproepen Eilandsraadvergaderingen 2021 / Oproep Vaste Commissie I&K vergadering op 27-05-2021 om 16.00 uur

Oproep Vaste Commissie I&K vergadering op 27-05-2021 om 16.00 uur

Geachte leden,

Hierbij roep ik u op ter bijwoning van een vergadering van de vaste  commissie

Intereilandelijk & Koninkrijksrelaties te houden op donderdag 27 mei 2021 om 16:00 uur, in de vergaderzaal van de eilandsraad in het Passangrahan.

Orgaan:
Interneilandelijke- en Koninkrijksrelaties
Locatie:
Vergaderzaal eilandsraad, Plasa Reina Wilhelmina 2, Kralendijk, Bonaire Caribisch Nederland.
Datum:
donderdag 27 mei 2021
Aanvang:
16:00 uur
1.
16:00 - 16:00 uur

Opening/ mededelingen

2.
16:00 - 16:00 uur

Insprekers

3.
16:00 - 16:00 uur

Vaststelling agenda

4.
16:00 - 16:00 uur

Uitspraken gedeputeerde Den Heyer over de belemmering van wet-, regelgeving en beleid in Den Haag voor de sociaal economische belangen van Bonaire

5.
16:00 - 16:00 uur

Presentatie van Fundashon Nos Kier Boneiru Bek betreft onderzoek tekortkomingen politiek verband tussen Nederland en Bonaire m.i.v. 10-10-2010 (archnr. 2020003940)

Stukken

6.
16:00 - 16:00 uur

Voorstel van rijkswet van het lid Bosman tot wijziging van het Statuut voor het Koninkrijk de Nederlanden (Arch. nr. 2018009917);

Stukken

7.
16:00 - 16:00 uur

Toelichting op de aanbevelingen van Raad van State en Interdepartementaal Beleidsonderzoek betreffende de bestaande vormgeving tussen Caribische en Europees Nederland en de coördinerende rol van BZK (archnr. 201901116 en 2020003912);

Stukken

8.
16:00 - 16:00 uur

Sluiting

Bij behandeling van agendapunt 6 wordt het bestuurscollege, mevrouw Marga Buys en mevrouw Rayan Rammo uitgenodigd.

 

Deze oproep zal elektronisch bekend worden gemaakt op het publieke gedeelte van het raadsinformatiesysteem (www.konsehoinsular.com), en voor zover van toepassing, worden onderliggende documenten zoals gebruikelijk ter inzage gelegd bij de griffie.

 

Hoogachtend,

 

 

D.E. Coffie

Plv. Voorzitter

 

cc: ER-leden


Uitgelicht


Zoeken