Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Raadsbijeenkomsten / Oproepen Eilandsraadvergaderingen 2021 / Openbare eilandsraadvergadering (BVR) op 24-08-2021 om 17.00 uur

Openbare eilandsraadvergadering (BVR) op 24-08-2021 om 17.00 uur

Geachte leden,

 

Hierbij roep ik u op ter bijwoning van een openbare eilandsraadvergadering (besluitvormende raad) te houden op dinsdag 24 augustus 2021, om 17.00 uur, in de vergaderzaal van de eilandsraad in het Passangrahan.

Orgaan:
Eilandsraad
Locatie:
Vergaderzaal eilandsraad, Plasa Reina Wilhelmina 2, Kralendijk, Bonaire Caribisch Nederland.
Datum:
dinsdag 24 augustus 2021
Aanvang:
17:00 uur
1.
17:00 - 17:15 uur

Opening/mededelingen

2.
17:15 - 17:30 uur

Vragenuur

3.
17:30 - 17:45 uur

Insprekers

4.
17:45 - 17:45 uur

Ingekomen stukken (periode: 1 juni t/m 29 juni 2021)

Stukken

5.
17:45 - 18:00 uur

Vaststellen agenda

6.
18:00 - 18:00 uur

Vaststelling opclassificatie politieke gezagdragers OLB (Arch. nr. ER-2021000290)

Stukken

7.
18:00 - 18:00 uur

Benoeming buitengewone leden vaste commissie

8.
18:00 - 18:00 uur

Beantwoording schriftelijke vragen

9.
18:00 - 18:15 uur

Sluiting

Bij behandeling van agendapunt 8 wordt het bestuurscollege uitgenodigd.

 

Deze oproep zal elektronisch bekend worden gemaakt op het publieke gedeelte van het raadsinformatiesysteem (www.konsehoinsular.com), en voor zover van toepassing, worden onderliggende documenten zoals gebruikelijk ter inzage gelegd bij de griffie.

 

Hoogachtend,

 

 

E. E. Rijna

Voorzitter


Uitgelicht


Zoeken