Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Raadsbijeenkomsten / Oproepen Eilandsraadvergaderingen 2020 / Voortzetting openbare ER-vergadering (BVR) op dinsdag 06 oktober 2020 om 19.00 uur

Voortzetting openbare ER-vergadering (BVR) op dinsdag 06 oktober 2020 om 19.00 uur

Geachte leden,

Ik heb u een herinnering voor de voortzetting van de openbare eilandsraadvergadering (besluitvormende raad) van dinsdag 06 oktober 2020, om 19.00 uur doen uitgaan, in de vergaderzaal van de eilandsraad in het Passangrahan (archnr. 2020003513).

Als onderwerp staat op de agenda onder andere; ‘Vaststelling verordening tijdelijke aanvulling op het Reglement van Orde voor de eilandsraad van Bonaire in verband met digitale beraadslaging en besluitvorming’.

De vaste commissie Bedrijfsvoering & Ondersteuning heeft in haar vergadering van 06 oktober 2020 besloten dat voornoemd onderwerp niet voldoende behandeld is.

Gezien de vorenstaande trek ik de oproep voor de openbare ER-vergadering (BVR) van heden dinsdag 06 oktober 2020 om 19.00 uur in, deze zal op een andere dag geroepen worden.


Hoogachtend,

E.E. Rijna
Voorzitter

cc. FZ, Rv, afd. Com., dhr. J. Rosales (Politie), T&H, dhr. J. Piloto

Geachte leden,

 

Hierbij herinner ik u aan de voortzetting van de openbare eilandsraadvergadering (besluitvormende raad) te houden op dinsdag 06 september 2020, om 19.00 uur, in de vergaderzaal van de eilandsraad in het Passangrahan. Het betreft voortzetting van de geschorste vergadering van 29 september 2020.

Orgaan:
Eilandsraad
Locatie:
Vergaderzaal eilandsraad, Plasa Reina Wilhelmina 2, Kralendijk, Bonaire Caribisch Nederland.
Datum:
dinsdag 06 oktober 2020
Aanvang:
19:00 uur
1.
19:00 - 19:00 uur

5. Vaststelling verordening tijdelijke aanvulling op het Reglement van Orde voor de eilandsraad van Bonaire in verband met digitale beraadslaging en besluitvorming

Stukken

2.
19:00 - 19:15 uur

6. Sluiting

Deze oproep zal elektronisch bekend worden gemaakt op het publieke gedeelte van het raadsinformatiesysteem (www.konsehoinsular.com), en voor zover van toepassing,  worden onderliggende documenten zoals gebruikelijk ter inzage gelegd bij de griffie.

 

Hoogachtend,

 

E.E. Rijna

Voorzitter Eilandsraad

 

 

 

 

cc:  FZ, BC, Rv, afd. Com., dhr. J. Rosales (Politie), T&H, dhr. J. Piloto.


Uitgelicht


Zoeken