Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Raadsbijeenkomsten / Oproepen Eilandsraadvergaderingen 2020 / Oproep voor een vaste commissievergadering Samenleving en Zorg op 04-03-2020 om 16:00 uur

Oproep voor een vaste commissievergadering Samenleving en Zorg op 04-03-2020 om 16:00 uur

Geachte leden,

Hierbij roep ik u op ter bijwoning van een vergadering van de vaste commissie  Samenleving en Zorg te houden op woensdag 04 maart 2020 om 16:00 uur, in de vergaderzaal van de eilandsraad in het Passangrahan.

Orgaan:
Vaste Commissie Samenleving en Zorg
Locatie:
Vergaderzaal eilandsraad, Plasa Reina Wilhelmina 2, Kralendijk, Bonaire Caribisch Nederland.
Datum:
woensdag 04 maart 2020
Aanvang:
16:00 uur
1.

Opening/mededelingen

2.

Insprekers

3.

Vaststellen agenda

4.
16:45 - 16:45 uur

Toelichting op beleidsplan leerplicht Bonaire 2019-2023

Stukken

5.

Sluiting

Bij behandeling van agendapunt 4 wordt gedeputeerde mw. N. den Heyer met medenemen van haar adviseurs van de Directie S&Z uitgenodigd.

Voor zover van toepassing, worden onderliggende documenten zoals gebruikelijk ter inzage gelegd bij de griffie.

Hoogachtend,

 

R.T. Domacassé

Voorzitter

 

 cc: ER-leden, J. Piloto.


Uitgelicht


Zoeken