Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Raadsbijeenkomsten / Oproepen Eilandsraadvergaderingen 2020 / Oproep voor een vaste commissie S&Z vergadering op 17 juni 2020 om 16.00 uur

Oproep voor een vaste commissie S&Z vergadering op 17 juni 2020 om 16.00 uur

Geachte leden,

Hierbij roep ik u op ter bijwoning van een vergadering van de vaste commissie  Samenleving en Zorg te houden op woensdag 17 juni 2020 om 16:00 uur, in de vergaderzaal van de eilandsraad in het Passangrahan.

Orgaan:
Eilandsraad
Locatie:
Vergaderzaal eilandsraad, Plasa Reina Wilhelmina 2, Kralendijk, Bonaire Caribisch Nederland.
Datum:
woensdag 17 juni 2020
Aanvang:
16:00 uur
1.
16:00 - 16:15 uur

Opening/mededelingen

2.
16:15 - 16:30 uur

Insprekers

3.
16:30 - 16:45 uur

Vaststellen agenda

4.
16:45 - 16:45 uur

Vaststellen kort verslag en besluitenlijst van 06 februari 2020 (archnr. 2020001808)

Stukken

5.
16:45 - 16:45 uur

Toelichting op het bestuursprogramma 2019-2023 van het bestuurscollege “Voor ons allemaal, door ons allemaal en voor ons allemaal” (hoofdstukken 1 en 2, archnr. 2019010089)

Stukken

6.
16:45 - 17:00 uur

Sluiting

Bij behandeling van agendapunt 5 wordt het bestuurscollege uitgenodigd.

 

Deze oproep zal elektronisch bekend worden gemaakt op het publieke gedeelte van het

raadsinformatiesysteem (www.konsehoinsular.com), en voor zover van toepassing, worden onderliggende documenten zoals gebruikelijk ter inzage gelegd bij de griffie.

 

Hoogachtend,

 

 

R.T. Domacassé

Voorzitter

 

 

 

 

 

cc: ER-leden, J. Piloto.


Uitgelicht


Zoeken