Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Raadsbijeenkomsten / Oproepen Eilandsraadvergaderingen 2020 / Oproep voor een vaste commissie R&O vergadering op 03 juni 2020 om 16.00 uur

Oproep voor een vaste commissie R&O vergadering op 03 juni 2020 om 16.00 uur

Geachte leden,

Hierbij roep ik u op ter bijwoning van een commissievergaderingte houden op woensdag 03 juni 2020 om 16:00 uur, in de vergaderzaal van de eilandsraad in het Passangrahan.

 

Orgaan:
Vaste Commissie Ruimte en Ontwikkeling
Locatie:
Vergaderzaal eilandsraad, Plasa Reina Wilhelmina 2, Kralendijk, Bonaire Caribisch Nederland.
Datum:
woensdag 03 juni 2020
Aanvang:
16:00 uur
1.
16:00 - 16:00 uur

Opening/ mededelingen

2.
16:00 - 16:00 uur

Insprekers

3.
16:00 - 16:00 uur

Vaststelling agenda

4.
16:00 - 16:00 uur

Vervolg toelichting op de kadernota grondbeleid Bonaire

Stukken

5.
16:00 - 16:00 uur

Toelichting op voorstel d.d. 27 maart 2020 van de driehoek betreft wijziging wegenverkeersverordening Bonaire v.w.b. lichtdoorlatendheidsnorm van 35%

Stukken

6.
16:00 - 16:00 uur

Sluiting

Bij behandeling van agendapunt 4 wordt de directeur van de directie R&O en de heer R. Tuitert uitgenodigd. Bij behandeling van agendapunt 5 worden de leden van de driehoek (de gezaghebber, Korpschef Politie CN en Officier van Justitie) uitgenodigd.

 

Deze oproep zal elektronisch bekend worden gemaakt op het publieke gedeelte van het

raadsinformatiesysteem (www.konsehoinsular.com), en voor zover van toepassing, worden onderliggende documenten zoals gebruikelijk ter inzage gelegd bij de griffie.

 

Hoogachtend,

 

N.F. Silberie

Voorzitter

 

 

 

 

 

cc: ER-leden, FZ, J. Piloto


Uitgelicht


Zoeken