Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Raadsbijeenkomsten / Oproepen Eilandsraadvergaderingen 2020 / Oproep voor een vaste commissie R&O vergadering op 02 juli 2020

Oproep voor een vaste commissie R&O vergadering op 02 juli 2020

Geachte leden,

Hierbij roep ik u op ter bijwoning van een commissievergadering te houden op donderdag 02 juli 2020 om 10:00 uur, in de vergaderzaal van de eilandsraad in het Passangrahan

Orgaan:
Vaste Commissie Ruimte en Ontwikkeling
Locatie:
Vergaderzaal eilandsraad, Plasa Reina Wilhelmina 2, Kralendijk, Bonaire Caribisch Nederland.
Datum:
donderdag 02 juli 2020
Aanvang:
10:00 uur
1.
10:00 - 10:00 uur

Opening/ mededelingen

2.
10:00 - 10:00 uur

Insprekers

3.
10:00 - 10:00 uur

Vaststelling agenda

4.
10:00 - 10:00 uur

Vervolg toelichting op de kadernota grondbeleid Bonaire (archnr. 2019011986);

Stukken

5.
10:00 - 10:00 uur

Toelichting op criteria/ voorwaarden voor uitzondering wachtlijstvolgorde voor commerciële percelen en optiecriteria/ -procedure (archnr. 2020002106);

Stukken

6.
10:00 - 10:00 uur

Sluiting

Bij behandeling van agendapunten 4 en 5 wordt gedeputeerde Kroon met medenemen van zijn adviseurs van de directie R&O en Toezicht en Handhaving uitgenodigd.

 

Deze oproep zal elektronisch bekend worden gemaakt op het publieke gedeelte van het

raadsinformatiesysteem (www.konsehoinsular.com), en voor zover van toepassing, worden onderliggende documenten zoals gebruikelijk ter inzage gelegd bij de griffie.

 

Hoogachtend,

 

N.F. Silberie

Voorzitter

 

 

 

 

cc: FZ, J. Piloto


Uitgelicht


Zoeken