Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Raadsbijeenkomsten / Oproepen Eilandsraadvergaderingen 2020 / Oproep voor een commissie R&O vergadering op 15 oktober 2020 om 16.00 uur

Oproep voor een commissie R&O vergadering op 15 oktober 2020 om 16.00 uur

Geachte leden,

U heeft op 08 oktober 2020 een oproep voor de Vaste Commissie Ruimte en Ontwikkeling vergadering van 15 oktober om 16:00 uur ontvangen (archnr. 2020003633).

Als onderwerp op de agenda staat onder andere ’Stand van zaken onderhoud en herstel van wegen op Bonaire’.

Daar er een nieuwe fractie is en conform artikel 4 lid 4 van de Verordening eilandsraadcomissies Bonaire, ten minste een en maximaal twee eilandsraadsleden per fractie naar evenredigheid in een commissie zitting dient te hebben, kunnen de commissies onder de huidige verdeling geen doorgang hebben. Zodra de bemensing van de commissies rond is en deze vastgesteld is in een openbare vergadering, zullen de commissievergaderingen weer door kunnen gaan.

Gezien vorenstaande rest mij niks anders dan de vergadering van de vaste commissie R&O van 15 oktober 2020 om 16:00 uur in te trekken tot nader bericht.”

Hoogachtend,
N.F. Silberie
Voorzittercc: ER-leden, ged. Kroon, FZ, J. Piloto

Geachte leden,

Hierbij roep ik u op ter bijwoning van een commissievergaderingte houden op donderdag 15 oktober 2020 om 16:00 uur, in de vergaderzaal van de eilandsraad in het Passangrahan.

Orgaan:
Vaste Commissie Ruimte en Ontwikkeling
Locatie:
Vergaderzaal eilandsraad, Plasa Reina Wilhelmina 2, Kralendijk, Bonaire Caribisch Nederland.
Datum:
donderdag 15 oktober 2020
Aanvang:
16:00 uur
1.
16:00 - 16:00 uur

Opening/ mededelingen

2.
16:00 - 16:00 uur

Insprekers

3.
16:00 - 16:00 uur

Vaststelling agenda

4.
16:00 - 16:00 uur

Vaststelling kort verslag en besluitenlijst van 24 juni 2020, 02 juli 2020, 06 juli 2020, 20 augustus 2020 en 03 september 2020

Stukken

5.
16:00 - 16:00 uur

Stand van zaken onderhoud en herstel van wegen op Bonaire

6.
16:00 - 16:00 uur

Sluiting

Bij behandeling van agendapunt 5 wordt de gedeputeerde dhr. P. Kroon uitgenodigd.

 

Deze oproep zal elektronisch bekend worden gemaakt op het publieke gedeelte van het

raadsinformatiesysteem (www.konsehoinsular.com), en voor zover van toepassing, worden onderliggende documenten zoals gebruikelijk ter inzage gelegd bij de griffie.

 

Hoogachtend,

 

 

N.F. Silberie

Voorzitter

 

 

cc: ER-leden, FZ, J. Piloto


Uitgelicht


Zoeken