Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Raadsbijeenkomsten / Oproepen Eilandsraadvergaderingen 2020 / Oproep voor een commissie COVID-19 vergadering op 04-11-2020 om 17.00 uur

Oproep voor een commissie COVID-19 vergadering op 04-11-2020 om 17.00 uur

Geachte leden,

Hierbij roep ik u op ter bijwoning van een spoed vergadering van de buitengewone commissie COVID-19 te houden op woensdag 04 november 2020 om 17:00 uur, in de vergaderzaal van de eilandsraad in het Passangrahan.

Orgaan:
Vaste Commissie Bedrijfsvoering en Ondersteuning
Locatie:
Vergaderzaal eilandsraad, Plasa Reina Wilhelmina 2, Kralendijk, Bonaire Caribisch Nederland.
Datum:
woensdag 04 november 2020
Aanvang:
16:00 uur
1.
16:00 - 16:00 uur

Opening/ mededelingen

2.
16:00 - 16:00 uur

Insprekers

3.
16:00 - 16:00 uur

Vaststelling agenda

4.
16:00 - 16:00 uur

Consultatie concept-ministeriele regeling ‘Tijdelijke regeling maatregelen COVID-19 Bonaire’

Stukken

5.
16:00 - 16:00 uur

Sluiting

Bij behandeling van agendapunt 5 wordt de gezaghebber met medenemen van zijn adviseurs uitgenodigd.

 

Hoogachtend,

C.A. Abraham

Voorzitter

 

cc: ER-leden, FZ, J. Piloto.


Uitgelicht


Zoeken