Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Raadsbijeenkomsten / Oproepen Eilandsraadvergaderingen 2020 / Oproep voor een commissie B&O vergadering op 16 januari 2020 om 16:00 uur

Oproep voor een commissie B&O vergadering op 16 januari 2020 om 16:00 uur

Geachte leden,

 

Naar aanleiding van het schrijven van het bestuurscollege d.d. 20 december 2019 (zie bijlage) is in de vergadering van het presidium d.d. 06 januari 2020 aangegeven dat er een behoefte is voor een meer diepgaande informatie betreft ontwikkelingen bij WEB N.V. en de investeringen c.q. lening om het water- en elektriciteitsaanbod tot bij de klant te waarborgen.

 

Gezien het vorenstaande wordt U hierbij uitgenodigd ter bijwoning van een spoed commissievergadering te houden op donderdag 16 januari 2020 om 16.00 uur in de vergaderzaal van de eilandsraad in het Passangrahan.

Orgaan:
Eilandsraad
Locatie:
Vergaderzaal eilandsraad, Plasa Reina Wilhelmina 2, Kralendijk, Bonaire Caribisch Nederland.
Datum:
donderdag 16 januari 2020
Aanvang:
16:00 uur
1.
16:00 - 16:15 uur

Opening/mededelingen

2.
16:15 - 16:30 uur

Vragenuur

3.
16:30 - 16:45 uur

Insprekers

4.
16:45 - 17:00 uur

Vaststellen agenda

5.
17:00 - 17:00 uur

Toelichting omtrent ontwikkelingen bij WEB N.V. en de investeringen c.q. lening om het water- en elektriciteitsaanbod tot bij de klant te waarborgen

Stukken

6.
17:00 - 17:15 uur

Sluiting

Bij behandeling van agendapunt 4 wordt het bestuurscollege en directie WEB N.V. uitgenodigd.

 

Deze oproep zal elektronisch bekend worden gemaakt op het publieke gedeelte van de raadsinformatiessyteem (www.konsehoinsular.com), en voor zover van toepassing, worden onderliggende documenten zoals gebruikelijk ter inzage gelegd bij de griffie.

 

Hoogachtend,

 

 

 


R.T. Domacassé

Voorzitter

 

 

 

cc. ER-leden


Uitgelicht


Zoeken