Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Raadsbijeenkomsten / Oproepen Eilandsraadvergaderingen 2020 / Oproep spoed extra openbare eilandsraadvergadering (MVR) d.d. 26-03-2020 om 19.00 uur

Oproep spoed extra openbare eilandsraadvergadering (MVR) d.d. 26-03-2020 om 19.00 uur

Onder de huidige omstandigheden (social distancing) is het niet verantwoord om publiek toe te laten in de vergaderzaal te Passangrahan. De vergadering van de eilandsraad wordt ‘live” uitgezonden door twee tv-stations, NosTV en Dutch Caribbean TV, de radio-station Alfa FM 93.1 en op ons Facebook pagina Konseho Insular/ Eilandsraad Bonaire.

Geachte leden,

 

Met verwijzing naar het schrijven d.d. 23 maart 2020 van fractie Demokrat (archnr. 2020001125) en conform artikel 13 lid 1 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de eilandsraad, roep ik u hierbij op ter bijwoning van een spoed extra openbare eilandsraadvergadering (meningsvormende raad) te houden op donderdag 26 maart 2020, van 19.00 uur, in de vergaderzaal van de eilandsraad in het Passangrahan.

Orgaan:
Eilandsraad
Locatie:
Vergaderzaal eilandsraad, Plasa Reina Wilhelmina 2, Kralendijk, Bonaire Caribisch Nederland.
Datum:
donderdag 26 maart 2020
Aanvang:
19:00 uur
1.
19:00 - 19:15 uur

Opening/mededelingen

2.
19:15 - 19:30 uur

Vragenuur

3.
19:30 - 19:45 uur

Insprekers

4.
19:45 - 20:00 uur

Vaststellen agenda

5.
20:00 - 20:00 uur

Gevoerd beleid met betrekking tot beheer Coronavirus (COVID2019)

Stukken

6.
20:00 - 20:15 uur

Sluiting

Bij agendapunt 5 wordt het bestuurscollege en gezaghebber Rijna uitgenodigd.

 

Deze oproep zal elektronisch bekend worden gemaakt op het publieke gedeelte van het raadsinformatiesysteem (RIS), en voor zover van toepassing, worden onderliggende documenten zoals gebruikelijk ter inzage gelegd bij de griffie.

Hoogachtend,

 

E.E. Rijna

Voorzitter

cc: RV, FZ, afd. Com., dhr. J. Rosales (Politie), T&H, dhr. J. Piloto


Uitgelicht


Zoeken