Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Raadsbijeenkomsten / Oproepen Eilandsraadvergaderingen 2020 / Oproep spoed extra openbare eilandsraadvergadering (BVR) op maandag 16-03-2020 om 19.00 uur

Oproep spoed extra openbare eilandsraadvergadering (BVR) op maandag 16-03-2020 om 19.00 uur

Geachte leden,

Met verwijzing naar het schrijven d.d. 13 maart 2020 van fractie Demokrat (archnr. 2020000963) en conform artikel 13 lid 1 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de eilandsraad en in overleg met de fractieleiders, roep ik u hierbij op ter bijwoning van een spoed extra openbare eilandsraadvergadering (besluitvormende raad) te houden op maandag 16 maart 2020, van 19.00 uur, in de vergaderzaal van de eilandsraad in het Passangrahan.

Orgaan:
Eilandsraad
Locatie:
Vergaderzaal eilandsraad, Plasa Reina Wilhelmina 2, Kralendijk, Bonaire Caribisch Nederland.
Datum:
maandag 16 maart 2020
Aanvang:
19:00 uur
1.
19:00 - 19:15 uur

Opening/mededelingen

2.
19:15 - 19:30 uur

Vragenuur

3.
19:30 - 19:45 uur

Insprekers

4.
19:45 - 20:00 uur

Vaststellen agenda

5.
20:00 - 20:00 uur

Noodmaatregelen Coronavirus (COVID2019)

Stukken

6.
20:00 - 20:15 uur

Sluiting

Bij agendapunt 5 worden gedeputeerden den Heyer en Tjin Asjoe, gezaghebber Rijna uitgenodigd.

Voor zover van toepassing, worden onderliggende documenten zoals gebruikelijk ter inzage gelegd bij de griffie.

Hoogachtend,

 

 

E.E. Rijna

Voorzitter

 

 

cc: RV, FZ, afd. Com., dhr. J. Rosales (Politie), T&H, dhr. J. Piloto


Uitgelicht


Zoeken