Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Raadsbijeenkomsten / Oproepen Eilandsraadvergaderingen 2020 / Oproep openbare ER-vergadering (MVR) op donderdag 3 december 2020 om 16.00 uur

Oproep openbare ER-vergadering (MVR) op donderdag 3 december 2020 om 16.00 uur

Geachte leden,

 

Hierbij roep ik u op ter bijwoning van een openbare eilandsraadvergadering (meningsvormende raad) te houden op donderdag 03 december 2020, om 16.00 uur, in de vergaderzaal van de eilandsraad in het Passangrahan.

Orgaan:
Eilandsraad
Locatie:
Vergaderzaal eilandsraad, Plasa Reina Wilhelmina 2, Kralendijk, Bonaire Caribisch Nederland.
Datum:
donderdag 03 december 2020
Aanvang:
16:00 uur
1.
16:00 - 16:00 uur

Opening/ mededelingen

2.
16:00 - 16:00 uur

Vragenuur

3.
16:00 - 16:00 uur

Insprekers

4.
16:00 - 16:00 uur

Vaststelling agenda

5.
16:00 - 16:00 uur

Behandeling eilandsverordening tot vaststelling van de begroting van het OLB voor het dienstjaar 2021 (archnr. 2020003862)

Stukken

6.
16:00 - 16:00 uur

Sluiting

Bij agendapunten 5 wordt het bestuurscollege uitgenodigd.

 

Deze oproep zal elektronisch bekend worden gemaakt op het publieke gedeelte van het raadsinformatiesysteem (www.konsehoinsular.com), en voor zover van toepassing, worden onderliggende documenten zoals gebruikelijk ter inzage gelegd bij de griffie.

 

Hoogachtend,

 

 

 

 

E.E. Rijna

Voorzitter Eilandsraad

 

 

cc: RV, FZ, afd. Com., dhr. J. Rosales (Politie), T&H, J.Piloto.


Uitgelicht


Zoeken