Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Raadsbijeenkomsten / Oproepen Eilandsraadvergaderingen 2020 / Oproep openbare ER-vergadering (BVR) op donderdag 27-02-2020 om 19.00 uur

Oproep openbare ER-vergadering (BVR) op donderdag 27-02-2020 om 19.00 uur

Geachte leden,

Hierbij roep ik u op ter bijwoning van een openbare eilandsraadvergadering (besluitvormende raad) te houden op donderdag 27 februari 2020, om 19.00 uur, in de vergaderzaal van de eilandsraad in het Passangrahan.

Orgaan:
Eilandsraad
Locatie:
Vergaderzaal eilandsraad, Plasa Reina Wilhelmina 2, Kralendijk, Bonaire Caribisch Nederland.
Datum:
donderdag 27 februari 2020
Aanvang:
19:00 uur
1.
19:00 - 19:15 uur

Opening/mededelingen

2.
19:15 - 19:30 uur

Vragenuur

3.
19:30 - 19:45 uur

Insprekers

4.
19:45 - 19:45 uur

Ingekomen stukken

Stukken

5.
19:45 - 20:00 uur

Vaststellen agenda

6.
20:00 - 20:00 uur

Vaststelling eilandsverordening tot wijziging van de eilandsverordening wegenverkeersverordening Bonaire (AB 2019, no.4)

Stukken

7.
20:00 - 20:00 uur

Kadaster Bonaire

Stukken

8.
20:00 - 20:00 uur

Vaststelling natuurplan Bonaire 2020-2024

Stukken

9.
20:00 - 20:15 uur

Sluiting

Bij agendapunt 6 en 7 wordt het Bestuurscollege uitgenodigd.

Voor zover van toepassing, worden onderliggende documenten zoals gebruikelijk ter inzage gelegd bij de griffie.

Hoogachtend,

 

E. E. Rijna

Voorzitter Eilandsraad

 

cc: FZ, Rv, afd. Com., dhr. J. Rosales (Politie), T&H, dhr. J.Piloto.


Uitgelicht


Zoeken