Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Raadsbijeenkomsten / Oproepen Eilandsraadvergaderingen 2020 / Oproep openbare ER-vergadering (BVR) conform artikel 21 RvO op dinsdag 02-06-2020 om 19.00 uur

Oproep openbare ER-vergadering (BVR) conform artikel 21 RvO op dinsdag 02-06-2020 om 19.00 uur

Geachte leden,

 

De opgeroepen vergadering van 28 mei 2020 heeft door gebrek aan quorum geen doorgang kunnen vinden. Met verwijzing naar artikel 21, lid 2, WolBES, wordt u hierbij opgeroepen ter bijwoning van een openbare eilandsraadvergadering (besluitvormende raad), te houden op dinsdag 02 juni 2020 om 19.00 uur in vergaderzaal van de eilandsraad in het Passangrahan.

 

Orgaan:
Eilandsraad
Locatie:
Vergaderzaal eilandsraad, Plasa Reina Wilhelmina 2, Kralendijk, Bonaire Caribisch Nederland.
Datum:
dinsdag 02 juni 2020
Aanvang:
19:00 uur
1.
19:00 - 19:15 uur

Opening/mededelingen

2.
19:15 - 19:30 uur

Vragenuur

3.
19:30 - 19:45 uur

Insprekers

4.
19:45 - 19:45 uur

Ingekomen stukken (28 januari tot en met 24 februari 2020)

Stukken

5.
19:45 - 20:00 uur

Vaststellen agenda

6.
20:00 - 20:00 uur

Vaststelling vierde uitvoeringsrapportage over het begrotingsjaar 2019 van het openbaar lichaam Bonaire.

Stukken

7.
20:00 - 20:00 uur

Vaststelling ontwerp Eilandsverordening tot eerste wijziging van de begroting van het openbaar lichaam Bonaire voor het dienstjaar 2020.

Stukken

8.
20:00 - 20:15 uur

Sluiting

Bij agendapunten 6 en 7 wordt het Bestuurscollege uitgenodigd.

 

Deze oproep zal elektronisch bekend worden gemaakt op het publieke gedeelte van het raadsinformatiesysteem (www.konsehoinsular.com), en voor zover van toepassing,  worden onderliggende documenten zoals gebruikelijk ter inzage gelegd bij de griffie.

 

Hoogachtend,

 

 

 

E.E. Rijna

Voorzitter Eilandsraad

 

cc:  FZ, Rv, afd. Com., dhr. J. Rosales (Politie), T&H, dhr. J. Piloto.


Uitgelicht


Zoeken