Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Raadsbijeenkomsten / Oproepen Eilandsraadvergaderingen 2020 / Oproep gezamenlijke Vaste Commissies B&O, R&O, T&H en S&Z vergadering op 18-11-2020 om 10.00 uur

Oproep gezamenlijke Vaste Commissies B&O, R&O, T&H en S&Z vergadering op 18-11-2020 om 10.00 uur

Geachte leden,

Hierbij roep ik u op ter bijwoning van een gezamenlijke commissievergadering te houden op woensdag 18 november 2020 om 10:00 uur, in de vergaderzaal van de eilandsraad in het Passangrahan. 

Orgaan:
Vaste Commissie Bedrijfsvoering en Ondersteuning
Locatie:
Vergaderzaal eilandsraad, Plasa Reina Wilhelmina 2, Kralendijk, Bonaire Caribisch Nederland.
Datum:
woensdag 18 november 2020
Aanvang:
10:00 uur
1.
10:00 - 10:00 uur

Opening/ mededelingen

2.
10:00 - 10:00 uur

Insprekers

3.
10:00 - 10:00 uur

Vaststelling agenda

4.
10:00 - 10:00 uur

Vaststelling kort verslag en besluitenlijst van 08 september 2020

Stukken

5.
10:00 - 10:00 uur

Toelichting op opdrachtbevestiging jaarrekening 2020 door Stichting Overheidsaccountantsbureau.

Stukken

6.
10:00 - 10:00 uur

Toelichting op de ontwerpbegroting van het openbaar lichaam Bonaire voor het dienstjaar 2021.

Stukken

7.
10:00 - 10:00 uur

Sluiting

Bij behandeling van agendapunten 5 en 6 wordt het bestuurscollege met medenemen van haar adviseurs uitgenodigd.

 

Deze oproep zal elektronisch bekend warden gemaakt op het publieke gedeelte van het

raadsinformatiesysteem (RIS), en voor zover van toepassing, worden onderliggende

documenten zoals gebruikelijk ter inzage gelegd bij de griffie.

 

Hoogachtend,

J. J. Statia

Voorzitter

 

 

Cc: ERleden,FZ, J. Piloto


Uitgelicht


Zoeken