Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Raadsbijeenkomsten / Oproepen Eilandsraadvergaderingen 2020 / Oproep extra openbare eilandsraadvergadering (MVR) op dinsdag 08-09-2020 om 19.00 uur

Oproep extra openbare eilandsraadvergadering (MVR) op dinsdag 08-09-2020 om 19.00 uur

Geachte leden,

 

Met verwijzing naar het schrijven d.d.1 september 2020 van mevrouw R.T. Domacasse (wnd.

fractieleider MPB) en e heer J. Statia (fractielid MPB) (archnr.2020003025 ) en

conform artikel 13 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de eilandsraad,

roep ik u hierbij op ter bijwoning van een extra openbare eilandsraadvergadering

(Meningsvormende raad) te houden op dinsdag 8 september 2020, om 19.00 uur, in de vergaderzaal van de eilandsraad in het Passangrahan.

Orgaan:
Eilandsraad
Locatie:
Vergaderzaal eilandsraad, Plasa Reina Wilhelmina 2, Kralendijk, Bonaire Caribisch Nederland.
Datum:
dinsdag 08 september 2020
Aanvang:
19:00 uur
1.
19:00 - 19:15 uur

Opening/mededelingen

2.
19:15 - 19:30 uur

Vragenuur

3.
19:30 - 19:45 uur

Insprekers

4.
19:45 - 20:00 uur

Vaststellen agenda

5.
20:00 - 20:00 uur

Vertraging invoering verbod op wegwerpplastic

Stukken

6.
20:00 - 20:00 uur

Bekrachtiging Noodverordening covid-19 Bonaire van 1 september 2020 (archnr. 2020003023);

Stukken

7.
20:00 - 20:15 uur

Sluiting

Bij behandeling van agendapunt 5 wordt het bestuurscollege uitgenodigd.

 

Deze oproep zal elektronisch bekend worden gemaakt op het publieke gedeelte van het

raadsinformatiesysteem (www.konsehoinsular.com), en voor zover van toepassing, worden

onderliggende documenten zoals gebruikelijk ter inzage gelegd bij de griffie.

 

Hoogachtend,

 

E.E. Rijna

Voorzitter Eilandsraad


Uitgelicht


Zoeken