Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Raadsbijeenkomsten / Oproepen Eilandsraadvergaderingen 2020 / Oproep extra openbare eilandsraadvergadering (MVR) op 08-12-2020 om 18.00 uur

Oproep extra openbare eilandsraadvergadering (MVR) op 08-12-2020 om 18.00 uur

Geachte leden,

 

Met verwijzing naar het schrijven d.d. 07 december 2020 van de eilandsraad leden van de fractie MPB, mw. R. Domacassé en de heer J. Statia, (archnr. 2020004492) en conform artikel 13, lid 2 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de eilandsraad, roep ik u hierbij op ter bijwoning van een extra openbare eilandsraadvergadering (meningsvormende raad) te houden op dinsdag 08 december 2020, om 18.00 uur, in de vergaderzaal van de eilandsraad in het Passangrahan.

Orgaan:
Eilandsraad
Locatie:
Vergaderzaal eilandsraad, Plasa Reina Wilhelmina 2, Kralendijk, Bonaire Caribisch Nederland.
Datum:
dinsdag 08 december 2020
Aanvang:
18:00 uur
1.
18:00 - 18:15 uur

Opening/mededelingen

2.
18:15 - 18:30 uur

Vaststellen agenda

3.
18:30 - 18:30 uur

Benoeming nieuwe eilandsraadleden

Stukken

4.
18:30 - 18:45 uur

Sluiting

Deze oproep zal elektronisch bekend worden gemaakt op het publieke gedeelte van het raadsinformatiesysteem (www.konsehoinsular.com), en voor zover van toepassing, worden onderliggende documenten zoals gebruikelijk ter inzage gelegd bij de griffie.

Hoogachtend,

 

E.E. Rijna

Voorzitter

 

 

cc: RV, BC, FZ, afd. Com., dhr. J. Rosales (Politie), T&H, dhr. J. Piloto


Uitgelicht


Zoeken