Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Raadsbijeenkomsten / Oproepen Eilandsraadvergaderingen 2020 / Oproep extra openbare ER-vergadering BVR) op 14 mei 2020 om 18:00 uur

Oproep extra openbare ER-vergadering BVR) op 14 mei 2020 om 18:00 uur

Geachte leden,

 

Met verwijzing naar het schrijven d.d. 07 mei 2020 van fractie Demokrat (archnr. 2020001654) en conform artikel 13 lid 1 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de eilandsraad, roep ik u hierbij op ter bijwoning van een extra openbare eilandsraadvergadering (besluitvormende raad) te houden op donderdag 14 mei 2020, van 18.00 uur, in de vergaderzaal van de eilandsraad in het Passangrahan.

Orgaan:
Eilandsraad
Locatie:
Vergaderzaal eilandsraad, Plasa Reina Wilhelmina 2, Kralendijk, Bonaire Caribisch Nederland.
Datum:
donderdag 14 mei 2020
Aanvang:
18:00 uur
1.
18:00 - 18:15 uur

Opening/mededelingen

2.
18:15 - 18:30 uur

Vragenuur

3.
18:30 - 18:45 uur

Insprekers

4.
18:45 - 19:00 uur

Vaststellen agenda

5.
19:00 - 19:00 uur

Goed bestuur en perikelen omtrent overheidsentiteiten

Stukken

6.
19:00 - 19:15 uur

Sluiting

Bij agendapunt 5 wordt de gedeputeerde de heer E. Tjin Asjoe, de gezaghebber de heer E. Rijna en de tijdelijk bestuurder van Bonaire Holding Maatschappij de heer B. Oleana uitgenodigd.

 

Deze oproep zal elektronisch bekend worden gemaakt op het publieke gedeelte van het raadsinformatiesysteem (RIS), en voor zover van toepassing, worden onderliggende documenten zoals gebruikelijk ter inzage gelegd bij de griffie.

 

Hoogachtend,

 

 

E.E. Rijna

Voorzitter

 

 

 

bijlage:1

cc: RV, FZ, afd. Com., dhr. J. Rosales (Politie), T&H, dhr. J. Piloto


Uitgelicht


Zoeken