Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Raadsbijeenkomsten / Oproepen Eilandsraadvergaderingen 2020 / Oproep conform art. 21 WolBES voor een spoed extra openbare eilandsraadvergadering (MVR) d.d. 31-03-2020 om 18.00 uur

Oproep conform art. 21 WolBES voor een spoed extra openbare eilandsraadvergadering (MVR) d.d. 31-03-2020 om 18.00 uur

Geachte leden,

 

De opgeroepen vergadering van 26 maart 2020 heeft door gebrek aan quorum geen doorgang kunnen vinden. Met verwijzing naar artikel 21, lid 2, WolBES, wordt u hierbij opgeroepen ter bijwoning van een spoed extra openbare eilandsraadvergadering (meningsvormende raad), te houden op dinsdag 31 maart 2020 om 18.00 uur in  vergaderzaal van de eilandsraad in het Passangrahan.

Orgaan:
Eilandsraad
Locatie:
Vergaderzaal eilandsraad, Plasa Reina Wilhelmina 2, Kralendijk, Bonaire Caribisch Nederland.
Datum:
dinsdag 31 maart 2020
Aanvang:
18:00 uur
1.
18:00 - 18:15 uur

Opening/mededelingen

2.
18:15 - 18:30 uur

Vragenuur

3.
18:30 - 18:45 uur

Insprekers

4.
18:45 - 19:00 uur

Vaststellen agenda

5.
19:00 - 19:00 uur

Gevoerd beleid met betrekking tot beheer Coronavirus (COVID-19)

Stukken

6.
19:00 - 19:15 uur

Sluiting

Bij agendapunt 5 wordt het bestuurscollege en de gezaghebber Rijna uitgenodigd.

 

Deze oproep zal elektronisch bekend worden gemaakt op het publieke gedeelte van het raadsinformatiesysteem (RIS), en voor zover van toepassing, worden onderliggende documenten zoals gebruikelijk ter inzage gelegd bij de griffie.

 

Hoogachtend,

 

 

E.E. Rijna

Voorzitter

 

 

cc: RV, FZ, afd. Com., dhr. J. Rosales (Politie), T&H, dhr. J. Piloto


Uitgelicht


Zoeken