Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Raadsbijeenkomsten / Oproepen Eilandsraadvergaderingen 2020 / Oproep buitengewone commissie Covid-19 op 25-11-2020 om 18.00 uur

Oproep buitengewone commissie Covid-19 op 25-11-2020 om 18.00 uur

Geachte leden,

De opgeroepen vergadering van 18 november 2020 is door onveilige situatie te Passangrahan  geen doorgang kunnen vinden. Hierbij roep ik u op ter bijwoning van eenvergadering van de buitengewone commissie COVID-19 te houden op woensdag 25 november 2020 om 18:00 uur, in de vergaderzaal van de eilandsraad in het Passangrahan.

Orgaan:
Eilandsraad
Locatie:
Vergaderzaal eilandsraad, Plasa Reina Wilhelmina 2, Kralendijk, Bonaire Caribisch Nederland.
Datum:
woensdag 25 november 2020
Aanvang:
18:00 uur
1.
18:00 - 18:15 uur

Opening/mededelingen

2.
18:15 - 18:30 uur

Insprekers

3.
18:30 - 18:45 uur

Vragenuur

4.
18:45 - 19:00 uur

Vaststellen agenda

5.
19:00 - 19:00 uur

Vaststelling kort verslag en besluitenlijst van 04-11-2020 (archnr. 2020004049)

Stukken

6.
19:00 - 19:00 uur

Voortgang beleid omtrent Covid-19

Stukken

7.
19:00 - 19:00 uur

Huidige maatregelen Covid-19

Stukken

8.
19:00 - 19:15 uur

Sluiting

Bij behandeling van agendapunt 5 en 6 wordt het bestuurscollege uitgenodigd.

 

Hoogachtend,

C.A. Abraham

Voorzitter

 

 

cc: ER-leden, FZ, J. Piloto.


Uitgelicht


Zoeken