Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Raadsbijeenkomsten / Oproepen Eilandsraadvergaderingen 2020 / Openbare eilandsraad vergadering (MVR) d.d. 10-03-2020 om 20.00 uur

Openbare eilandsraad vergadering (MVR) d.d. 10-03-2020 om 20.00 uur

Geachte leden,

 

De voortzetting van de openbare eilandsraadvergadering (meningsvormende raad) van 03 maart 2020 heeft door gebrek aan quorum geen doorgang kunnen vinden.

Met verwijziging naar artikel 21, lid 2, WolBES wordt u hierbij opgeroepen ter bijwoning van een vergadering, te houden op dinsdag 10 maart 2020 om 20.00 uur in de vergaderzaal van de eilandsraad in het Passangrahan. De agenda is als volgt:

Orgaan:
Eilandsraad
Locatie:
Vergaderzaal eilandsraad, Plasa Reina Wilhelmina 2, Kralendijk, Bonaire Caribisch Nederland.
Datum:
dinsdag 10 maart 2020
Aanvang:
20:00 uur
1.
20:00 - 20:00 uur

Kadaster Bonaire

Stukken

2.
20:00 - 20:00 uur

Behandeling natuurplan Bonaire 2020-2024

Stukken

3.
20:00 - 20:15 uur

Sluiting

Bij behandeling van agendapunten 6 en 7 wordt het bestuurscollege uitgenodigd.

 

Deze oproep zal elektronisch bekend worden gemaakt op het publieke gedeelte van het raadsinformatiesysteem (RIS), en voor zover van toepassing, worden onderliggende documenten zoals gebruikelijk ter inzage gelegd bij de griffie.

 

Hoogachtend,

 

E.E. Rijna

Voorzitter Eilandsraad

 

 

cc: FZ, Rv, afd. Com., dhr. J. Rosales (Politie), T&H, dhr. J.Piloto.


Uitgelicht


Zoeken