Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Raadsbijeenkomsten / Oproepen Eilandsraadvergaderingen 2020 / Nieuwe datum oproep voor een gezamenlijke commissievergadering op 30 november 2020 om 10.00 uur

Nieuwe datum oproep voor een gezamenlijke commissievergadering op 30 november 2020 om 10.00 uur

Geachte leden,

In de openbare eilandsraadvergadering van 26 november 2020 is besloten om de datum en tijdstip van de opgeroepen gezamenlijke commissievergadering van 02 december 2020 om 14:00 uur te wijzigen in maandag 30 november 2020 om 10.00 uur. U wordt hierbij opgeroepen ter bijwoning van voornoemd vergadering te houden in de vergaderzaal van de eilandsraad in het Passangrahan. 

Orgaan:
Eilandsraad
Locatie:
Vergaderzaal eilandsraad, Plasa Reina Wilhelmina 2, Kralendijk, Bonaire Caribisch Nederland.
Datum:
maandag 30 november 2020
Aanvang:
10:00 uur
1.
10:00 - 10:15 uur

Opening/mededelingen

2.
10:15 - 10:30 uur

Vragenuur

3.
10:30 - 10:45 uur

Insprekers

4.
10:45 - 11:00 uur

Vaststellen agenda

5.
11:00 - 11:00 uur

Vaststelling kort verslag en besluitenlijst van 08 september 2020 (archnr.2020003983)

Stukken

6.
11:00 - 11:00 uur

Toelichting op de ontwerpbegroting van het openbaar lichaam Bonaire voor het dienstjaar 2021

Stukken

7.
11:00 - 11:15 uur

Sluiting

Bij behandeling van agendapunten 5 wordt het bestuurscollege met medenemen van haar adviseurs uitgenodigd.

 

Deze oproep zal elektronisch bekend worden gemaakt op het publieke gedeelte van het raadsinformatiesysteem (RIS), en voor zover van toepassing, worden onderliggende documenten zoals gebruikelijk ter inzage gelegd bij de griffie.

 

Hoogachtend,

 

Voorzitters van de vaste commissies  Bedrijfsvoering en Ondersteuning, Ruimte en Ontwikkeling, Samenleving en Zorg en Toezicht en Handhaving.

 

 

J. Statia                        N. Silberie                    R. Domacassé              E. Bernabela

 

 

cc. ERleden, FZ, J. Piloto


Uitgelicht


Zoeken