Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Raadsbijeenkomsten / Oproepen Eilandsraadvergaderingen 2020 / Herinnering voortzetting vaste commissie R&O vergadering op 20 augustus 2020 om 10:00 uur

Herinnering voortzetting vaste commissie R&O vergadering op 20 augustus 2020 om 10:00 uur

Geachte leden,

 

In de laatste commissievergadering gehouden op maandag 6 juli 2020, heb ik in, overleg met de commissieleden, de vergadering geschorst en deze voort te zetten op woensdag 12 augustus 2020.

Wegens buitengewone omstandigheden op persoonlijk vlak, zal de voortzetting van de commissievergadering niet meer op woensdag 12 augustus 2020 gehouden worden, maar op donderdag 20  augustus 2020 om 10:00 uur, in de vergaderzaal van de eilandsraad in het Passangrahan. Het betreft voortzetting van de geschorste vergadering van 06 juli 2020.

Orgaan:
Vaste Commissie Ruimte en Ontwikkeling
Locatie:
Vergaderzaal eilandsraad, Plasa Reina Wilhelmina 2, Kralendijk, Bonaire Caribisch Nederland.
Datum:
donderdag 20 augustus 2020
Aanvang:
10:00 uur
1.
10:00 - 10:00 uur

Vervolg toelichting op de kadernota grondbeleid Bonaire (archnr. 2019011986) – hoofdstuk 5 en verder

Stukken

2.
10:00 - 10:00 uur

Toelichting op criteria/ voorwaarden voor uitzondering wachtlijstvolgorde voor commerciële percelen en optiecriteria/ -procedure (archnr. 2020002106);

Stukken

3.
10:00 - 10:00 uur

Sluiting

Bij behandeling van agendapunt 5 en 6 wordt gedeputeerde Kroon met medenemen van zijn adviseurs van de directie R&O, Toezicht en Handhaving en Stakeholders uitgenodigd.

 

Deze oproep zal elektronisch bekend worden gemaakt op het publieke gedeelte van het

raadsinformatiesysteem (www.konsehoinsular.com), en voor zover van toepassing, worden onderliggende documenten zoals gebruikelijk ter inzage gelegd bij de griffie.

 

Hoogachtend,

 

 

N.F. Silberie

Voorzitter

 

 

 

 

 

 

cc: FZ, Rv, afd. Com., dhr. J. Rosales (Politie), T&H, dhr.J. Piloto.


Uitgelicht


Zoeken