Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Raadsbijeenkomsten / Oproepen Eilandsraadvergaderingen 2020 / Herinnering voortzetting vaste commissie R&O vergadering op 09-09-2020 om 16.00 uur

Herinnering voortzetting vaste commissie R&O vergadering op 09-09-2020 om 16.00 uur

Geachte leden,

De voortzetting van de commissievergadering van 26 augustus 2020 heeft door gebrek aan quorum geen doorgang kunnen vinden. Met verwijzing naar artikel 15, lid 2, Verordening eilandsraadcommissies, wordt u hierbij opgeroepen ter bijwoning van een vergadering van de vaste commissie  Ruimte & Ontwikkeling te houden op woensdag 09 september 2020 om 16:00 uur, in de vergaderzaal van de eilandsraad in het Passangrahan. Het betreft voortzetting van de geschorste vergadering van 08 juli 2020.

Orgaan:
Vaste Commissie Ruimte en Ontwikkeling
Locatie:
Vergaderzaal eilandsraad, Plasa Reina Wilhelmina 2, Kralendijk, Bonaire Caribisch Nederland.
Datum:
woensdag 09 september 2020
Aanvang:
16:00 uur
-
16:00 - 16:00 uur

4. Toelichting op het bestuursprogramma 2019-2023 van het bestuurscollege “Voor ons allemaal, door ons allemaal en voor ons allemaal” (hoofdstukken 3 en 4, archnr. 2019010089)

Stukken

-
16:00 - 16:00 uur

5. Sluiting

Bij behandeling van agendapunt 4 wordt het bestuurscollege uitgenodigd.

 

Deze oproep zal elektronisch bekend worden gemaakt op het publieke gedeelte van het

raadsinformatiesysteem (www.konsehoinsular.com), en voor zover van toepassing, worden onderliggende documenten zoals gebruikelijk ter inzage gelegd bij de griffie.

 

Hoogachtend,

N.F. Silberie

Voorzitter


Uitgelicht


Zoeken