Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Raadsbijeenkomsten / Oproepen Eilandsraadvergaderingen 2020 / Herinnering voortzetting van de openbare eilandsraadvergadering (MVR) op donderdag 27-02-2020 om 20.00 uur

Herinnering voortzetting van de openbare eilandsraadvergadering (MVR) op donderdag 27-02-2020 om 20.00 uur

Geachte leden,

Hierbij herinner ik u aan de voorzetting van de openbare eilandsraadvergadering (meningsvormende raad) te houden op donderdag 27 februari 2020 om 20.00 uur in de vergaderzaal van de eilandsraad in het Passangrahan. Het betreft voortzetting van de geschorste vergadering van 18 februari 2020.

Orgaan:
Eilandsraad
Locatie:
Vergaderzaal eilandsraad, Plasa Reina Wilhelmina 2, Kralendijk, Bonaire Caribisch Nederland.
Datum:
donderdag 27 februari 2020
Aanvang:
20:00 uur
-
20:00 - 20:15 uur

5. Vaststellen agenda

-
20:15 - 20:15 uur

6. Intrekking eilandsverordening opcenten vastgoedbelasting Bonaire

Stukken

-
20:15 - 20:15 uur

7. Behandeling eilandsverordening opcenten vastgoedbelasting Bonaire

-
20:15 - 20:15 uur

Vragen (nadere inlichtingen) betreft recht van woonplaats.

Stukken

-
20:15 - 20:30 uur

8. Sluiting

Bij behandeling van agendapunt 6 wordt het bestuurscollege uitgenodigd.

Voor zover van toepassing, worden onderliggende documenten zoals gebruikelijk ter inzage gelegd bij de griffie.

Hoogachtend,

 

E.E. Rijna

Voorzitter Eilandsraad

cc: FZ, Rv, afd. Com., dhr. J. Rosales (Politie), T&H, dhr. J.Piloto.


Uitgelicht


Zoeken